tisdag 4 maj 2010

Uppslukad i segern är döden

1 Kor 15:55

Uppslukad i segern är döden förvisst,
Så står det, ja, så står det skrivet!
Sitt välde ”förskräckelsens konung” har mist,
Besegrad för evigt av livet.
Vad fruktar jag ännu och ängslar mig? Vad?
Nej, hellre jag sjunger frimodig och glad:
Uppslukad i segern är döden!

Du, död o, var är nu din udd och din kraft?
Du helvete, var är din seger?
Den makt, som du fordom ock över mig haft
Nu mera du aldrig dock äger.
Din udd var ju synden – och se, i sin död
Har Kristus mig löst från dess skuld och dess nöd;
Så är jag förlossad för evigt.

Och liksom ej Kristus förblev i sin grav,
Skall jag ej i graven förbliva;
Nej, Gud vare tack, att Han segern mig gav!
Han mig nu ock ”riket” vill giva.
Vad här blir i svaghet och skröplighet sått,
Skall uppstå i kraft och i härlighet, blott
Det första, o Gud, är förgånget.

Vad sällhet att en gång få känna sig fri
Den dödliga kropp vi här bära,
När detta förgängliga klädes uti
Ovanskelig skönhet och ära!
Vad sällhet att då för Guds härlighets tron
Få sjunga med högre och fullare ton:
”Uppslukad i segern är döden!”Ursprungligen:
1 Kor 15:55

Uppsvulgen i segern är döden förvisst,
Så står det, ja, så står det skrifvet!
Sitt välde ”förskräckelsens konung” har mist,
Besegrad för evigt af lifvet.
Hvad fruktar jag ännu och ängslar mig? Hvad?
Nej, hellre jag sjunger frimodig och glad:
Uppsvulgen i segern är döden!

Du, död o, hvar är nu din udd och din kraft?
Du helvete, hvar är din seger?
Den magt, som du fordom ock öfver mig haft
Nu mera du aldrig dock eger.
Din udd var ju synden – och se, i sin död
Har Kristus mig löst från dess skuld och dess nöd;
Så är jag förlossad för evigt.

Och liksom ej Kristus förblef i sin graf,
Skall jag ej i grafven förbliva;
Nej, Gud vare tack, att Han segern mig gaf!
Han mig nu ock ”riket” vill gifva.
Hvad här blir i svaghet och skröplighet sådt,
Skall uppstå i kraft och i härlighet, blott
Det första, o Gud, är förgånget.

Hvad sällhet att en gång få känna sig fri
Den dödliga kropp vi här bära,
När detta förgängliga klädes uti
Ovanskelig skönhet och ära!
Hvad sällhet att då för Guds härlighets tron
Få sjunga med högre och fullare ton:
”Uppsvulgen i segern är döden!”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar