måndag 22 februari 2010

Ärans konung

”Gören portarna vida och dörrarna
i verlden höga, att ärans konung må
draga derin.” Ps 21:7

Gör dörren hög, gör porten vid
För ärans Konung mild och blid,
Och ropa högt med gladlig röst:
Här kommer ärans Konung!

Vem är då ärans Konung, säg?
Vart leder denne Konungs väg?
I himlen prisas högt hans namn,
Men är det känt på jorden?

Hans rike är rättfärdighet,
Av evighet Han grundat det,
Dock lämnar Han sin äras tron
Och blir en träl på jorden.

Försakande sin gudomsmakt,
Sitt rikes glans, sin kungaprakt,
Han lägger pärlekronan av
Och tager törnekronan.

Den ärans Konung är för visst
Guds Son, vår Herre, Jesus Krist,
I nåd och kärlek ingen lik
I himlen och på jorden.

Så fröjde sig nu stad och land,
Och klinge högt från strand till strand
Det glada bud: Bereden väg
För Jesus – ärans Konung!

Men du, ja du, som detta hör
O, månne dig hans kärlek rör,
Och månne du väl låter upp
Ditt hem för ärans Konung?

O, sluter än ditt hjärta sig,
Och finner Han ej rum hos dig,
Hur vill du möta sist en gång
Den store ärans Konung?Usprungligen:
”Gören portarna vida och dörrarna
i verlden höga, att ärans konung må
draga derin.” Ps 21:7


Gör dörren hög, gör porten vid
För ärans Konung mild och blid,
Och ropa högt med gladlig röst:
Här kommer ärans Konung!

Hvem är då ärans Konung, säg?
Hvart leder denne Konungs väg?
I himlen prisas högt hans namn,
Men är det kändt på jorden?

Hans rike är rättfärdighet,
Af evighet Han grundat det,
Dock lemnar Han sin äras tron
Och blir en träl på jorden.

Försakande sin gudomsmagt,
Sitt rikes glans, sin kungaprakt,
Han lägger perlekronan af
Och tager törnekronan.

Den ärans Konung är för visst
Guds Son, vår Herre, Jesus Krist,
I nåd och kärlek ingen lik
I himlen och på jorden.

Så fröjde sig nu stad och land,
Och klinge högt från strand till strand
Det glada bud: Bereden väg
För Jesus – ärans Konung!

Men du, ja du, som detta hör
O, månne dig hans kärlek rör,
Och månne du väl låter upp
Ditt hem för ärans Konung?

O, sluter än ditt hjerta sig,
Och finner Han ej rum hos dig,
Hur vill du möta sist en gång
Den store ärans Konung?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar