måndag 1 februari 2010

Herren kommer

Vilken härlig syn,
När en gång i skyn
Jesus komma skall tillbaka
Med en skara stor,
Som i himlen bor
Och som re´n dess fröjd fått smaka!
Herre, giv, att jag
Väntande din dag
Städse bedja må och vaka!

Må ej tidens flärd,
Ack, så föga värd,
Härlighetens hopp försvaga!
Herre, stor i råd,
Kom då förr i nåd
Med din trogna fadersaga!
Men i nödens tid
Tillsäg mig din frid,
Hjälp ock själv att bördan draga!

Vad än möter mig,
Lär mig vänta dig,
Gå och vänta alla dagar!
Ty det står ju klart,
Att du kommer snart,
Kommer när dig helst behagar.
O, vad nåd att då
Här i tiden få
Komma till dig alla dagar!Hvilken härlig syn,
När en gång i skyn
Jesus komma skall tillbaka
Med en skara stor,
Som i himlen bor
Och som re´n dess fröjd fått smaka!
Herre, gif, att jag
Väntande din dag
Städse bedja må och vaka!

Må ej tidens flärd,
Ack, så föga värd,
Härlighetens hopp försvaga!
Herre, stor i råd,
Kom då förr i nåd
Med din trogna fadersaga!
Men i nödens tid
Tillsäg mig din frid,
Hjelp ock sjelf att bördan draga!

Hvad än möter mig,
Lär mig vänta dig,
Gå och vänta alla dagar!
Ty det står ju klart,
Att du kommer snart,
Kommer när dig helst behagar.
O, hvad nåd att då
Här i tiden få
Komma till dig alla dagar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar