måndag 23 november 2009

Löpandet på vädjobanan

”Alla löpa de, men en får lönen.
Löpen så, att I fån den.”
1 Kor 9:24

Alla löper de, men en får lönen,
Löp, o broder, så att du den får!
Kämparna, som redan hunnit målet,
Skådar efter hur för dig det går.

Se ej kring dig: det förlamar foten
Och gör blicken irrande och matt.
Se blott oavlåtligt, fast och troget
På det mål, som dig är föresatt!

Se ej kring dig, hur de andra löper,
Ej tillbaka på vad där är kvar –
Allt är ju fåfängligt under solen –
Se blott framåt mot vad där du har!

Den som söker blott en jordisk vinning,
Har ju återhåll i allt – och du
Skulle ej ha mod att glad försaka
Jordens lust, som bjudes dig ännu?

O, vad är väl en förgänglig lager!
Före kvällssol vissnar ju dess blad.
Och ett ovisst mål kan icke göra
Kämpen i sin ande viss och glad.

Men det mål, som föresatt dig blivit,
Är en verklighet så skön och stor,
Är ett evigt liv med Herren Jesus,
Salig, salig den på Honom tror!

Segerlönen, kronan ack, den väntar,
Jesus själv har vunnit den åt dig,
Då Han, tryckt av dina synders börda,
Gick för dig den tunga korsets stig.

O, må Han dig då en gång ej sakna
Bland de frälsta i sin bröllopssal!
Vik ej av, var trofast intill döden,
Om uti hans namn du gjort ditt val!

Ursprungligen:
”Alla löpa de, men en får lönen.
Löpen så, att I fån den.”
1 Kor 9:24

Alla löpa de, men en får lönen,
Löp, o broder, så att du den får!
Kämparne, som redan hunnit målet,
Skåda efter huru dig det går.

Se ej kring dig: det förlamar foten
Och gör blicken irrande och matt.
Se blott oaflåtligt, fast och troget
På det mål, som dig är föresatt!

Se ej kring dig, hur de andra löpa,
Ej tillbaka på hvad der är qvar –
Allt är ju fåfängligt under solen –
Se blott framåt mot hvad der du har!

Den som söker blott en jordisk vinning,
Har ju återhåll i allt – och du
Skulle ej ha mod att glad försaka
Jordens lust, som bjudes dig ännu?

O, hvad är väl en förgänglig lager!
Före qvällsol vissna ju dess blad.
Och ett ovisst mål kan icke göra
Kämpen i sin ande viss och glad.

Men det mål, som föresatt dig blifvit,
Är en verklighet så skön och stor,
Är ett evigt lif med Herren Jesus,
Salig, salig den på Honom tror!

Segerlönen, kronan ack, den väntar,
Jesus sjelf har vunnit den åt dig,
Då Han, tryckt af dina synders börda,
Gick för dig den tunga korsets stig.

O, må Han dig då en gång ej sakna
Bland de frälsta i sin bröllopssal!
Vik ej af, var trofast intill döden,
Om uti hans namn du gjort ditt val!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar