onsdag 25 november 2009

Lev för Jesus!

Lev för Jesus! intet annat
Är ju värt att kalla liv.
Åt den vännen framför andra
Hjärtats första kärlek giv!

Lev för Jesus! världens ävlan,
Rykte rikedom och glans
Giver aldrig åt din ande
Blott en timmes frid som hans.

Lev för Jesus! samla själar
Kring hans dyra korsbanér,
Skynda, innan natten kommer,
Då du ej kan verka mer!

Tusen, tusen kvalda hjärtan
Suckar efter liv och frid.
Säg dem några ord om Jesus,
Med du ännu har tid!

Säg dem blott vad själv du funnit,
Vittna om vad själv du sett,
Om den kärlek utan like,
Om den nåd Han dig betett!

Lev för Jesus! giv åt Honom
Livets sköna vårdag, men
Giv ock mannaålderns styrka
Och den sena hösten än!

Giv dig helt, ty det begär Han,
Själv Han gav sig helt åt dig,
När Han fattig och föraktad
Gick här nere korsets stig.

Giv dig helt – och vet, att ingen
Än förlorat däruppå!
Lev för Jesus, tills du salig
In uti hans ro får gå!

(Återfinns med 3 verser som
psalm 279 i Svenska Psalmboken)Ursprungligen:
Lev för Jesus! intet annat
Är ju värdt att kalla lif.
Åt den vännen framför andra
Hjertats första kärlek gif!

Lef för Jesus! verldens äflan,
Rykte rikedom och glans
Gifva aldrig åt din ande
Blott en timmes frid som hans.

Lef för Jesus! samla själar
Kring hans dyra korsbanér,
Skynda, innan natten kommer,
Då du ej kan verka mer!

Tusen, tusen qvalda hjertan
Sucka efter lif och frid.
Säg dem några ord om Jesus,
Med du ännu har tid!

Säg dem blott hvad sjelf du funnit,
Vittna om hvad sjelf du sett,
Om den kärlek utan like,
Om den nåd Han dig betett!

Lef för Jesus! gif åt Honom
Lifvets sköna vårdag, men
Gif ock mannaålderns styrka
Och den sena hösten än!

Gif dig helt, ty det begär Han,
Sjelf Han gaf sig helt åt dig,
När Han fattig och föraktad
Gick här nere korsets stig.

Gif dig helt – och vet, att ingen
Än förlorat deruppå!
Lef för Jesus, tills du salig
In uti hans ro får gå!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar