onsdag 17 mars 2010

Han är uppstånden!

Han är uppstånden! Vad ljus, vad fröjd,
Vad saligt jubel kring graven!
Han är uppstånden! Från himlens höjd
Det ljude vida kring haven!
Han som på korset blev död för mig
Och djupt i graven lät bädda sig,
Han är uppstånden, Han lever.

Han är uppstånden – Han är ej här,
Hur ljuv den hälsningen klingar!
Men mina synder, de blevo där,
Ty de, de fingo ej vingar.
De ligga kvar uti Kristi grav,
Pris vare Gud, som oss segern gav
Och oss har uppväckt till livet!

Han är uppstånden – så blev jag fri,
Den trösten vill jag ej glömma.
Hur mörkt det än kan i hjärtat bli,
Vem finns, som mig vill fördöma?
Ej gäller längre det skuldebrev,
Som överkorsat för evigt blev,
Då Kristus uppstod ur graven.

O Jesu, hjälp mig blott se det så,
När lag och dom mig förskräcka,
När över floden jag måste gå
Och där ej botten kan räcka!
O, hjälp mig hålla den trösten klar:
För mig ur graven du uppstått har,
Med dig är jag ock uppstånden!Ursprungligen:
Han är uppstånden! Hvad ljus, hvad fröjd,
Hvad saligt jubel kring grafven!
Han är uppstånden! Från himlens höjd
Det ljude vida kring hafven!
Han som på korset blef död för mig
Och djupt i grafven lät bädda sig,
Han är uppstånden, Han lefver.

Han är uppstånden – Han är ej här,
Hur ljuf den helsningen klingar!
Men mina synder, de blefvo der,
Ty de, de fingo ej vingar.
Dew ligga qvar uti Kristi graf,
Pris vare Gud, som oss segren gaf
Och oss har uppväckt till lifvet!

Han är uppstånden – så blef jag fri,
Den trösten vill jag ej glömma.
Hur mörkt det än kan i hjertat bli,
Ho är, som mig vill fördöma?
Ej gäller längre det skuldebref,
Som öfverkorsadt för evigt blef,
Då Kristus uppstod ur grafven.

O Jesu, hjelp mig blott se det så,
När lag och dom mig förskräcka,
När öfver floden jag måste gå
Och der ej botten kan räcka!
O, hjelp mig hålla den trösten klar:
För mig ur grafven du uppstått har,
Med dig är jag ock uppstånden!

1 kommentar:

 1. This hymn is found in Psalmer och Lovsånger 1939 Nr. 114. To which the following verse is added to the first 2 verses

  Han är uppstånden! "Det vetekorn"
  Som lades ned uti jorden.
  Han mycken frukt åt sin Gud frambar
  Och förstkingskärven är vorden
  Ej mer allena - i evighet
  Sin fröjd sin makt och sin härlighet
  Med sina egna Han delar.

  This has a distinctly Plymouth Brethren flavour about it!

  The hymn was translated in Hymns for the Little Flock, first appearing in the 1952 edition no. 169 which imported several Swedish hymns.

  Christ is risen! Hallelujah!
  Where O death thy victory?
  He is risen and ascended
  Far above all mortal eye.

  He is risen, who has suffered;
  All sin's weight for us he bore.
  He is risen and he liveth
  Even now for evermore.

  He is risen! glorious message
  From the angel to His own;
  Now the sepulchre is empty,
  And he's seated on the throne.

  He is risen! O how precious
  Was that lonely Corn of Wheat!
  Once in death but now in glory,
  Thousands like him, for him meet.

  He is risen! glorious Firstfruits,
  First-begotten from the dead!
  Thus to be to his assembly
  Over all things now as Head.

  This was quite possibly translated by Erik Carren.

  SvaraRadera