onsdag 10 mars 2010

Under fastlagstiden

”Han är sargad för våra miss-
gärningars skull och slagen för våra
synders skull; näpsten ligger uppå
Honom, på det att vi skulle frid
hafva, och genom hans sår äro vi
helade.” Jes 53:5

Jesus, i din död är livet
Och i livet salighet.
Allt är genom dig oss givet,
Allt, för tid och evighet.
Du har syndens boja krossat,
Dödens välde nederlagt,
Du min arma själ förlossat
Och min rätt i ljuset bragt.

Du för mig är pint och slagen,
Du för mig lagt lösen fram,
När du på försoningsdagen
Lät dig slakta som ett lamm.
Nu i dig – o, vilka under –
Står jag alltid täck för Gud,
Ren och helig alla stunder
I din egen dyra skrud.

O, så må allt annat fara,
Egen fromhet, egen dygd!
Jag är trygg och skall så vara
I det dyra korsets skygd.
Sinai mig ej förskräcker,
Trots dess ljungande och dån,
Ty från Golgata ju räcker
Mig sin famn – Guds ende Son!

Hjälp mig då att till din ära
Vandra fram min främlingstid
Och ej högre nåd begära
Än din Andes tröst och frid!
Hjälp mig vaka, hjälp mig strida,
Håll mig redo varje stund,
Och låt blicken aldrig glida
Från ditt kors, min frälsningsgrund!Ursprungligen:
”Han är sargad för våra miss-
gärningars skull och slagen för våra
synders skull; näpsten ligger uppå
Honom, på det att vi skulle frid
hafva, och genom hans sår äro vi
helade.” Jes 53:5

Jesu, i din död är lifvet
Och i livfet salighet.
Allt är genom dig oss gifvet,
Allt, för tid och evighet.
Du har syndens boja krossat,
Dödens välde nederlagt,
Du min arma själ förlossat
Och min rätt i ljuset bragt.

Du för mig är pint och slagen,
Du för mig lagt lösen fram,
När du på försoningsdagen
Lät dig slagta som ett lam.
Nu i dig – o, hvilka under –
Står jag alltid täck för Gud,
Ren och helig alla stunder
I din egen dyra skrud.

O, så må allt annat fara,
Egen fromhet, egen dygd!
Jag är trygg och skall så vara
I det dyra korsets skygd.
Sinai mig ej förskräcker,
Trots dess ljungande och dån,
Ty från Golgata ju räcker
Mig sin famn – Guds ende Son!

Hjelp mig då att till din ära
Vandra fram min främlingstid
Och ej högre nåd begära
Än din Andes tröst och frid!
Hjelp mig vaka, hjelp mig strida,
Håll mig redo hvarje stund,
Och låt blicken aldrig glida
Från ditt kors, min frälsningsgrund!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar