onsdag 31 mars 2010

Pingsten

”Hafven I undfått den helige
Ande?” Apg 19:2

Naturen firar pingst, och skön
Står lunden doftande och grön,
Och tusen fåglar sjunga glatt
I trädens kronor dag och natt.

Och tusen blommor, röda, blå,
I syskonring på ängen stå
Och lyssna stilla dagen lång
Till vindens sus och bäckens sång.

Men, o, mitt hjärta, vad gör du?
Månn´ har du firat pingst ännu?
Har du väl undfått Anden, säg,
O, vandrar du på livets väg?

Ack, blott där Herrens Ande bor,
Är frihet, tröst och glädje stor;
Han ensam lär oss känna Gud
Och verkar lust till Herrens bud.

Han ensam tyder Ordets blad,
Och visar vägen till Guds stad,
Men lär mig ock att bida än
I tron och hoppet efter den.

Vad mänskor kanske anse smått
Och icke värt en tanke blott,
Det aktar Han så ömt uppå,
Ej vi bedröve Honom då.

I dagens kvalm och livets strid
Han är en tröstare så blid,
Och än i dödens mörka stund
Han pekar på Guds fridsförbund.

Men, än en gång, mitt hjärta märk:
O, vet du om ett Andens verk?
Och månne dig Han vittne bär,
Att du Guds barn i Kristus är?Ursprungligen:
”Hafven I undfått den helige
Ande?” Apg 19:2

Naturen firar pingst, och skön
Står lunden doftande och grön,
Och tusen fåglar sjunga gladt
I trädens kronor dag och natt.

Och tusen blommor, röda, blå,
I syskonring på ängen stå
Och lyssna stilla dagen lång
Till vindens sus och bäckens sång.

Men, o, mitt hjerta, hvad gör du?
Månn´har du firat pingst ännu?
Har du väl undfått Anden, säg,
O, vandrar du på lifvets väg?

Ack, blott der Herrens Ande bor,
Är frihet, tröst och glädje stor;
Han ensam lär oss känna Gud
Och verkar lust till Herrens bud.

Han ensam tyder Ordets blad,
Och visar vägen till Guds stad,
Men lär mig ock att bida än
I tron och hoppet efter den.

Hvad menskor kanske anse smått
Och icke värdt en tanke blott,
Det aktar Han så ömt uppå,
Ej vi bedröfve Honom då.

I dagens qvalm och lifvets strid
Han är en tröstare så blid,
Och än i dödens mörka stund
Han pekar på Guds fridsförbund.

Men, än en gång, mitt hjerta märk:
O, vet du om ett Andens verk?
Och månne dig Han vittne bär,
Att du Guds barn i Kristus är?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar