fredag 5 mars 2010

Han kommer

”Si, din konung kommer till dig,
en rättfärdig och en hjelpare.”
Sak 9:9


Var hälsad, du stilla, du fridsälla ort,
Där Jesus i tidens fullbordan
För oss lät sig födas, ett under mer stort
Än undren vid Horeb och Jordan,
Var hälsad, du Betlehemskrubba!

Var hälsad, du Betlehemsstjärna så huld,
Som visar de irrande stråten!
O, jag vill ock bära min synd och min skuld
Till Jesus, att få den förlåten
Och kastad i havet för evigt.

Han kommer, Han kommer, vår salighets Gud,
Vår broder och löftesman vorden;
Han kommer att fästa i nåd sig en brud
Bland syndares släkte på jorden,
O, må Han välkommen oss vara!

Han kommer, en hjälpare trofast och god,
Att frälsa från synden och döden;
Han kommer att giva sitt liv och sitt blod,
Han kommer med räddning i nöden,
Han kommer rättfärdig för alla!

O, må vi då skynda med fröjd Honom mot
Och kasta, ej kvistar från träden,
Nej kasta oss själva i tron för hans fot,
Att ordet, den himmelska säden,
Ock måtte slå rot i vårt hjärta.

Det lider mot julen – hans födelsefest –
Men skall det bli jul i vårt sinne,
Då måste Han bliva, ej endast en gäst,
Nej, värden som råder där inne,
Och leder oss hult med sin Ande.

Det lider mot julen – o, må vi med fröjd
Kring Betlehemsundret oss samla
Och sjunga med skaran i himmelens höjd
Av hjärtat, så unga som gamla:
Pris vare vår nyfödde Konung!Ursprungligen:
”Si, din konung kommer till dig,
en rättfärdig och en hjelpare.”
Sak 9:9


Ver helsad, du stilla, du fridsälla ort,
Der Jesus i tidens fullbordan
För oss lät sig föda, ett under mer stort
Än undren vid Horeb och Jordan,
Var helsad, du Betlehemskrubba!

Var helsad, du Betlehemsstjerna så huld,
Som visar de irrande stråten!
O, jag vill ock bära min synd och min skuld
Till Jesus, att få den förlåten
Och kastad i hafvet för evigt.

Han kommer, Han kommer, vår salighets Gud,
Vår broder och löftesman vorden;
Han kommer att fästa i nåd sig en brud
Bland syndares slägte på jorden,
O, må Han välkommen oss vara!

Han kommer, en hjelpare trofast och god,
Att frälsa från synden och döden;
Han kommer att gifva sitt lif och sitt blod,
Han kommer med räddning i nöden,
Han kommer rättfärdig för alla!

O, må vi då skynda med fröjd Honom mot
Och kasta, ej qvistar af träden,
Nej kasta oss sjelfva i tron för hans fot,
Att ordet, den himmelska säden,
Ock måtte slå rot i vårt hjerta.

Det lider mot julen – hans födelsefest –
Men skall det bli jul i vårt sinne,
Då måste Han blifva, ej endast en gäst,
Nej, värden som råder der inne,
Och leder oss huldt med sin Ande.

Det lider mot julen – o, må vi med fröjd
Kring Betlehemsundret oss samla
Och sjunga med skaran i himmelens höjd
Af hjertat, så unga som gamla:
Pris vare vår nyfödde Konung!

1 kommentar:

  1. Men vad trefligt att den sången kom, om än i fastetid. Jag tonsatte den för 15år sedan,och den håller fortfarande att sjunga.

    SvaraRadera