fredag 12 mars 2010

Påskmorgonen

”Hvi söken I den lefvande ibland
de döda? Han är icke här, Han är
uppstånden.” Luk 24:5-6


Natt och mörker ha försvunnit,
Påskdagssolen bryter fram.
Lejonet av Juda vunnit:
Pris och ära ske Guds Lam!

Lejonet av Juda vunnit:
Jesus uppstått ur sin grav,
Han det liv har återfunnit,
Som Han för min frälsning gav.

Mörkrets furste är nu bunden
Och besegrad dödens makt.
Gud ske pris för denna stunden,
Allt är Kristus underlagt!

Härlighet och makt och välde
Höra nu den Konung till,
Som ock döden för mig fällde,
Jag hans arv nu vara vill.

Ja, låt ingenting mig draga,
Käre Herre, bort från dig:
Du är mäktig i de svaga,
Var då mäktig ock i mig!

Din uppståndelse mig drive
Att var dag med dig stå opp,
Din uppståndelse mig give
Segerkraft och saligt hopp!

Ja, ock i den sista nöden
Styrke den ännu mitt mod,
Du, som övervunnit döden,
Jesu, gör min död ock godUrsprungligen:
”Hvi söken I den lefvande ibland
de döda? Han är icke här, Han är
uppstånden.” Luk 24:5-6

Natt och mörker ha försvunnit,
Påskdagssolen bryter fram.
Lejonet af Juda vunnit:
Pris och ära ske Guds Lam!

Lejonet af Juda vunnit:
Jesus uppstått ur sin graf,
Han det lif har återfunnit,
Som Han för min frälsning gaf.

Mörkrets furste är nu bunden
Och besegrad dödens magt.
Gud ske pris för denna stunden,
Allt är Kristus underlagdt!

Härlighet och magt och välde
Höra nu den Konung till,
Som ock döden för mig fälde,
Jag hans arf nu vara vill.

Ja, låt ingenting mig draga,
Käre Herre, bort från dig:
Du är mägtig i de svaga,
Var då mägtig ock i mig!

Din uppståndelse mig drifve
Att hvar dag med dig stå opp,
Din uppståndelse mig gifve
Segerkraft och saligt hopp!

Ja, ock i den sista nöden
Styrke den ännu mitt mod,
Du, som öfvervunnit döden,
Jesu, gör min död ock god

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar