måndag 22 mars 2010

Under över under!

Är det sant, att Jesus är min broder,
Är det sant, att arvet hör mig till,
O, så bort med alla tårefloder,
Bort med allt, som än mig ängsla vill!

Han min broder! – under över under,
Större nåd väl aldrig tänkas må;
Fast jag ej kan tro det alla stunder,
Är jag salig på hans ord ändå.

Fast jag aldrig tror det, som jag ville,
Är dock saken alltid lika sann.
Ej i tvekan jag min frid förspille,
Efter Jesus aldrig ljuga kan.

Han har sagt: ”min Fader – eder Fader”,
Han har sagt: ”min Gud och eder Gud”.
Gläds, min själ, med världars myriader,
Att ock du har fått ett sådant bud!

O, det broderskapet! Se, det gäller
Mer än allt, vad här man nämna kan;
Ty i bredd med Jesus det mig ställer:
Rätt jag fått till samma arv som Han;

Samma arv der uppe i det höga,
Samma himmel, samme Gud och Far.
Herre, Herre, öppna blott mitt öga
För de skatter jag dock verkligt har!

Återfinns som Ps 250 i Svenska Psalmboken. Vers 3 ovan saknas dock...
Ursprungligen:
Är det sant, att Jesus är min broder,
Är det sant, att arfvet hör mig till,
O, så bort med alla tårefloder,
Bort med allt, som än mig ängsla vill!

Han min broder! – under öfver under,
Större nåd väl aldrig tänkas må;
Fast jag ej kan tro det alla stunder,
Är jag salig på hans ord ändå.

Fast jag aldrig tror det, som jag ville,
Är dock saken alltid lika sann.
Ej i tvekan jag min frid förspille,
Efter Jesus aldrig ljuga kan.

Han har sagt: ”min Fader – eder Fader”,
Han har sagt: ”min Gud och eder Gud”.
Gläds, min själ, med verldars myriader,
Att ock du har fått ett sådant bud!

O, det broderskapet! Se, det gäller
Mer än allt, hvad här man nämna kan;
Ty i bredd med Jesus det mig ställer:
Rätt jag fått till samma arf som Han;

Samma arf der uppe i det höga,
Samma himmel, samme Gud och Far.
Herre, Herre, öppna blott mitt öga
För de skatter jag dock verkligt har!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar