måndag 1 mars 2010

Julsång

Julen för handen är,
Ljuvlig och blid.
Jesus, blir själv oss när,
Helga dess frid!
Du, som är världens ljus,
Lys i vårt hjärtas hus,
Drag oss från jordens grus,
Nu är det tid!

Drag oss alltmer till dig,
Bliv du vår skatt!
Lär oss på törnestig
Prisa dig glatt!
Prisa din stora nåd,
Prisa ditt kärleksråd,
Som i vårt överdåd
Tagit oss fatt.

Läk du de djupa sår,
Frälsare kär,
Dem oss din kärlek slår,
Och var oss när!
Oss är du född, vad tröst!
Liva vårt kalla bröst
Och låt vårt hjärtas röst
Prisa dig här!

Tack för ditt nådesord,
Ljus på min stig;
Tack för ditt rika bord,
Dukat för mig!
Tack för ditt dyra blod,
Tack för din Ande god,
Tack för ditt tålamod,
Herre, med mig!Ursprungligen:
Julen för handen är,
Ljuflig och blid.
Jesus, blir sjelf oss när,
Helga dess frid!
Du, som är verldens ljus,
Lys i vårt hjertas hus,
Drag oss från jordens grus,
Nu är det tid!

Drag oss alltmer till dig,
Blif du vår skatt!
Lär oss på törnestig
Prisa dig gladt!
Prisa din stora nåd,
Prisa ditt kärleksråd,
Som i vårt öfverdåd
Tagit oss fatt.

Läk du de djupa sår,
Frälsare kär,
Dem oss din kärlek slår,
Och var oss när!
Oss är du född, hvad tröst!
Lifva vårt kalla bröst
Och låt vårt hjertas röst
Prisa dig här!

Tack för ditt nådesord,
Ljus på min stig;
Tack för ditt rika bord,
Dukadt för mig!
Tack för ditt dyra blod,
Tack för din Ande god,
Tack för ditt tålamod,
Herre, med mig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar