måndag 22 juni 2009

Källan i öknen

Till källan i öknen med silverklar våg
Trots glödande samum går ilande tåg,
Att där finna svalka och vila.

Trots brännande sanden, trots vilddjurens hot,
Trots svedan i pilgrimens blödande fot
Till sorlande källan går färden.

Och källan har vatten till fyllest, och snart
Ur slocknande blick flammar härligt och klart
Det nyväckta, sprittande livet.

Du törstande pilgrim på främmande strand,
Som lider av öknens förtärande brand,
Hvi skyndar du icke till källan?

Till källan i öknen, som ljuvlig och klar,
Det friska, det levande vattnet ju har,
Varefter du törstat i världen?

O, skynda till Jesus - Han kallar ock dig,
Ty, ”vilken som törstar, han komme till mig”,
Så ljuder hans vänliga stämma.

”Och vilken som dricker det vatten jag ger,
Han skall icke törsta i evighet mer”,
Och vilken som vill, han må komma.

O, har du ej mitt under jordlivets strid
Den stämman förnummit, så huldrik och blid,
I aftonens heliga timma?

Så lyssna, o lyssna, den ljuder ju än.
Nu, nu får du komma, din himmelske vän
Dig väntar med utsträckta armar!


Ursprungligen:
Till källan i öknen med silfverklar våg
Trots glödande samum går ilande tåg,
Att der finna svalka och hvila.

Trots brännande sanden, trots vilddjurens hot,
Trots svedan i pilgrimens blödande fot
Till sorlande källan går färden.

Och källan har vatten till fyllest, och snart
Ur slocknande blick flammar härligt och klart
Det nyväckta, sprittande lifvet.

Du törstande pilgrim på främmande strand,
Som lider af öknens förtärande brand,
Hvi skyndar du icke till källan?

Till källan i öknen, som ljuflig och klar,
Det friska, det lefvande vattnet ju har,
Hvarefter du törstat i verlden?

O, skynda till Jesus - Han kallar ock dig,
Ty, ”hvilken som törstar, han komme till mig”,
Så ljuder hans vänliga stämma.

”Och hvilken som dricker det vatten jag ger,
Han skall icke törsta i evighet mer”,
Och hvilken som vill, han må komma.

O, har du ej midt under jordlifvets strid
Den stämman förnummit, så huldrik och blid,
I aftonens heliga timma?

Så lyssna , o lyssna, den ljuder ju än.
Nu, nu får du komma, din himmelske vän
Dig väntar med utsträckta armar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar