måndag 29 juni 2009

Så gör Jesus

Jag hörde Jesu ljufva röst,
Som sade: ”kom till mig (1)
Och luta dig intill mitt bröst
Och säg, hvad fattas dig?”
Och se, så oren jag der stod,
Jag fram till honom gick,
Och han mig stänkte med sitt blod,
Och nåd och frid jag fick.

Jag hörde åter samma röst
Ifrån min Faders hus:
”Si, jag är syndarns enda tröst
Och hela verldens ljus!
Se upp till mig, och allt blir klart,
Som nu är mörkt för dig” (2),
Och jag såg upp, och snart, ja, snart
Var natten ljus för mig.

Och hör, ännu ett bud jag fick:
”Se, jag är lifvets brunn!
Kom hit, du törstige och drick,
Låt upp, låt upp din mun!”
Jag kom till Jesus och jag drack
Och skall ej törsta mer,
Men honom vare evigt tack,
Som sådan nåd beter!

1, Matt 11:28, 2, Joh 8:12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar