lördag 12 december 2009

Är det ringa att tjäna?

Luk 22:27

Är det ringa kall att tjäna?
O, vad säger Herrens ord,
Detta ljus för mina fötter
Uti mörkret på vår jord.

Ej att tjänas, nej, att tjäna
Jesus själv kom hit en gång,
Bar vår svaghet, våra bördor
Och allt främlingskapets tvång.

Är det ringa att få vandra
Samma stig, som Jesus gått?
Är det ringa att få giva,
Se´n jag allt för intet fått?

Är det ringa att få bära
Samma dräkt, som Jesus bar?
Är det ringa att få tjäna,
Då ock Jesus tjänat har?


Är det ringa att i lydnad
Vandra för min Faders bud?
Är det ringa att få älska
I min arma nästa – Gud?

Jesus god, förlåt min klagan
Och föröka du min tro,
Upplåt du mig ordets källa,
Vid dess rand är ljuvlig ro!

Låt din kärlek tända kärlek
Och se´n vidmakthålla den!
Lär mig älska som du älskar,
Där jag intet får igen!

Lär mig tjäna glatt min nästa
På vad sätt din Ande lär,
Och besinna, att din kärlek
Grunden för min frälsning är!


Ursprungligen:
Luk 22:27

Är det ringa kall att tjena?
O, hvad säger Herrens ord,
Detta ljus för mina fötter
Uti mörkret på vår jord.

Ej att tjenas, nej, att tjena
Jesus sjelf kom hit en gång,
Bar vår svaghet, våra bördor
Och allt främlingskapets tvång.

Är det ringa att få vandra
Samma stig, som Jesus gått?
Är det ringa att få gifva,
Se´n jag allt för intet fått?

Är det ringa att få bära
Samma drägt, som Jesus bar?
Är det ringa att få tjena,
Då ock Jesus tjenat har?

Är det ringa att i lydnad
Vandra för min Faders bud?
Är det ringa att få älska
I min arma nästa – Gud?

Jesus god, förlåt min klagan
Och föröka du min tro,
Upplåt du mig ordets källa,
Vid dess rand är ljuflig ro!

Låt din kärlek tända kärlek
Och se´n vidmagthålla den!
Lär mig älska som du älskar,
Der jag intet får igen!

Lär mig tjena gladt min nästa
På hvad sätt din Ande lär,
Och besinna, att din kärlek
Grunden för min frälsning är!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar