torsdag 17 december 2009

Hednavärldens suckan

Redaktionell kommentar: Nedan, i Sandelldikten om mission från 1800-talet, förekommer idag starkt negativt laddade ord syftande framför allt på folk och folkgrupper. Orden signalerar nu för tiden rasism och är därför försedda med länkar för den som vill veta lite mer.

Ӏr han icke hedningarnes Gud?
Jo, visserligen.” Rom 3:29

Tusen, tusen själar sucka
Uti mörkrets bojor än,
Fastän Jesus köpt dem alla
Med sitt blod så dyrt igen.
Fastän Han åt dem förvärvat
Barnaskap och evig nåd,
Vandra de från Honom fjärran
Efter sina egna råd.

Ack, de känna icke Honom,
Känna icke livets stig,
Veta intet om den kärlek,
Som för dem har offrat sig.
Julens glada änglahälsning:
”Frälsaren är född åt er”,
Han ej, lik en ljuvlig solglimt,
Trängt i deras hjärtan ner.

Hör från stränderna af Ganges
Vilka suckar år från år!
Se, hur Labrador och Grönland
Bida efter sol och vår!
Hör från indianens wigwam
I den mörka skogens famn
Samma klagan förd af vinden,
I ”den store Andens” namn.

Se, hur Hams förtryckta söner
Vrida sig i träldom än!
Hottentotten, kaffern, negern
Och den vilda öknens män,
Bringa de ej samma hälsning
Till Europas kristna folk:
”Given oss det ljus I undfått,
Sänden oss en fridens tolk!”

Vi som fått Guds ord om händer
Och förstått att Gud är god,
Vi som funnit liv i Jesus
Och förlossning i hans blod,
Vi som se i våra bygder,
Hur Guds rike framåt går,
Bröder, skulle vi ej känna
Hednavärldens nöd som vår?

O, så må vi icke tröttna
Att så ut den ädla säd!
Senapskornet, minst af alla,
Blir till slut ett skuggrikt träd.
Må i tron vi stadigt bida
Efter Herrens arlaregn
Och hans eget verk befalla
I hans eget nådeshägn!

Herre, låt ditt rike komma,
Dit det icke kommit än!
Öppna väg, der väg ej varit,
Och sänd trogna såningsmän!
Samla hednavärldens skaror,
Under korsets fridsbanér –
Vi förbida dig, o Herre,
Du är Gud och ingen mer!
Redaktionell kommentar: Nedan, i Sandelldikten om mission från 1800-talet, förekommer idag starkt negativt laddade ord syftande framför allt på folk och folkgrupper. Orden signalerar nu för tiden rasism och är därför försedda med länkar för den som vill veta lite mer.

Ursprungligen:
Ӏr han icke hedningarnas Gud?
Jo, visserligen.” Rom 3:29

Tusen, tusen själar sucka
Uti mörkrets bojor än,
Fastän Jesus köpt dem alla
Med sitt blod så dyrt igen.
Fastän Han åt dem förvärfat
Barnaskap och evig nåd,
Vandra de från Honom fjerran
Efter sina egna råd.

Ack, de känna icke Honom,
Känna icke lifvets stig,
Veta intet om den kärlek,
Som för dem har offrat sig.
Julens glada englahelsning:
”Frälsaren är född åt er”,
Han ej, lik en ljuflig solglimt,
Trängt i deras hjertan ner.

Hör från stränderna af Ganges
Hvilka suckar år från år!
Se, hur Labrador och Grönland
Bida efter sol och vår!
Hör från indianens wigwam
I den mörka skogens famn
Samma klagan förd af vinden,
I ”den store Andens” namn.

Se, hur Hams förtryckta söner
Vrida sig i träldom än!
Hottentotten, kaffern, negern
Och den vilda öknens män,
Bringa de ej samma helsning
Till Europas kristna folk:
”Gifven oss det ljus I undfått,
Sänden oss en fridens tolk!”

Vi som fått Guds ord om händer
Och förstått att Gud är god,
Vi som funnit lif i Jesus
Och förlossning i hans blod,
Vi som se i våra bygder,
Hur Guds rike framåt går,
Bröder, skulle vi ej känna
Hednaverldens nöd som vår?

O, så må vi icke tröttna
Att så ut den ädla säd!
Senapskornet, minst af alla,
Blir till slut ett skuggrikt träd.
Må i tron vi stadigt bida
Efter Herrens arlaregn
Och hans eget verk befalla
I hans eget nådeshägn!

Herre, låt ditt rike komma,
Dit det icke kommit än!
Öppna väg, der väg ej varit,
Och sänd trogna såningsmän!
Samla hednaverldens skaror,
Under korsets fridsbanér –
Vi förbida dig, o Herre,
Du är Gud och ingen mer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar