söndag 13 december 2009

Ingenting för mig

”Ingenting för mig att göra” – kan en kristen säga så?
I en värld där tusen själar utan vård och ledning gå,
Och där törnen och där tistlar skjuter upp vid varje steg,
Månne du ej kunde rensa någon liten åkerteg?

”Ingenting för dig att göra” – i en ond och stormig tid,
Medan tusen arma hjärtan suckar utan tröst och frid,
Medan mången blomma vissnar på den veka stängeln ner,
Därför att en skymt av solsken sällan blott mot henne ler?

”Ingenting för dig att göra” – finnes ej i Kristi hjord
Några späda lamm att nära med det dyra livets ord?
O, behöver ej hans kyrka flera väktare ännu?
Tänk på liknelsen om punden, pröva dig, hur handlar du?

”Ingenting för dig att göra” – dyre broder, hör jag rätt?
Är väl detta Kristi sinne? Säg mig, är det Kristi sätt?
När Han gav dig allt för intet, månne Han ej menat då,
Att du skulle glatt och villigt något bud åt Honom gå?

”Ingenting för dig att göra” – när din konung rustar sig,
Samlande de spridda härar till ett stort och väldigt krig,
När Han vill sin makt befästa, störta otrons bålverk ner?
Månne Han i kämpaledet även efter dig ej ser?

”Ingenting för dig att göra” – säger Han ej ock till dig,
Vad Han sade fordomtima till sin Petrus: ”Följ du mig?”
Och vill du av hjärtat följa Herren Kristus dag från dag,
Skall du snart begynna bedja: ”Sänd mig, Herre, här är jag!”Ursprungligen:
”Ingenting för mig att göra” – kan en kristen säga så?
I en verld där tusen själar utan vård och ledning gå,
Och der törnen och der tistlar skjuta upp vid hvarje steg,
Månne du ej kunde rensa någon liten åkerteg?

”Ingenting för dig att göra” – i en ond och stormig tid,
Medan tusen arma hjertan sucka utan tröst och frid,
Medan mången blomma vissnar på den veka stängeln ner,
Derför att en skymt af solsken sällan blott mot henne ler?

”Ingenting för dig att göra” – finnes ej i Kristi hjord
Några späda lam att nära med det dyra lifvets ord?
O, behöfver ej hans kyrka flere väktare ännu?
Tänk på liknelsen om punden, pröfva dig, hur handlar du?

”Ingenting för dig att göra” – dyre broder, hör jag rätt?
Är väl detta Kristi sinne? Säg mig, är det Kristi sätt?
När Han gaf dig allt för intet, månne Han ej mente då,
Att du skulle gladt och villigt något bud åt Honom gå?

”Ingenting för dig att göra” – när din konung rustar sig,
Samlande de spridda härar till ett stort och väldigt krig,
När Han vill sin magt befästa, störta otrons bålverk ner?
Månne Han i kämpaledet äfven efter dig ej ser?

”Ingenting för dig att göra” – säger Han ej ock till dig,
Hvad Han sade fordomtima till sin Petrus: ”Följ du mig?”
Och vill du af hjertat följa Herren Kristus dag från dag,
Skall du snart begynna bedja: ”Sänd mig, Herre, här är jag!”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar