måndag 7 december 2009

Vänliga ord

”Varen hvar med annan vänlige
uti broderlig kärlek.” Rom 12:10
”Ett vänligt ord fröjdar.” Ordspr 12:25

O, hur kärleksfull, hur vänlig
Klingar icke Jesu röst!
I hans ord, vad djup av visdom,
Och jämväl vad djup av tröst!

Vill du efterfölja Honom,
Tala vänligt även du!
Milda ord lik daggen falla
På en frusen mark ännu.

Ja, som jordens bästa rosor
Dofta kärleksfulla ord,
Men de bittra äro nässlor
Ur en ond, fördärvad jord.

Ej vill du plantera nässlor
Kring din dörr, nej, hellre må
Kärlekens och fridens rosor
Der i ljuvlig blomning stå.

Tala vänligt! solens stråle
Smälter klippans snö och is.
Tala vänligt! ord af kärlek
Smälta hjärtan till Guds pris.

Tala vänligt! för den trötte
Lik en hälsodryck det är.
Tala vänligt! nästans börda
Du till hälften därmed bär.

Solen sjunker tyst i väster;
Kanske står du snart för Gud,
Eller kanske snart din broder
Får från Honom samma bud.

Fly till Jesus! Han allena
Verkar kärlek ren och sann.
Han allena lär oss tala
Huldt och vänligt med varann´.
Ursprungligen:
”Varen hvar med annan vänlige
uti broderlig kärlek.” Rom 12:10
”Ett vänligt ord fröjdar.” Ordspr 12:25

O, hur kärleksfull, hur vänlig
Klingar icke Jesu röst!
I hans ord, hvad djup af visdom,
Och jemväl hvad djup af tröst!

Vill du efterfölja Honom,
Tala vänligt äfven du!
Milda ord lik daggen falla
På en frusen mark ännu.

Ja, som jordens bästa rosor
Dofta kärleksfulla ord,
Men de bittra äro nässlor
Ur en ond, förderfvad jord.

Ej vill du plantera nässlor
Kring din dörr, nej, hellre må
Kärlekens och fridens rosor
Der i ljuflig blomning stå.

Tala vänligt! solens stråle
Smälter klippans snö och is.
Tala vänligt! ord af kärlek
Smälta hjertan till Guds pris.

Tala vänligt! för den trötte
Lik en helsodryck det är.
Tala vänligt! nästans börda
Du till hälften dermed bär.

Solen sjunker tyst i vester;
Kanske står du snart för Gud,
Eller kanske snart din broder
Får från Honom samma bud.

Fly till Jesus! Han allena
Verkar kärlek ren och sann.
Han allena lär oss tala
Huldt och vänligt med hvarann´.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar