söndag 6 december 2009

Tänk ej ont emot din broder

”Ingen tänke något ondt emot sin
broder i sitt hjerta.” Sak 7:10

O, tänk ej ont emot din broder,
Är han i allt ej lik dig – vad?
Han är ju barn av samma moder,
Jerusalem – Guds fria stad!
Och samme Fader eder leder,
Och samma Ande bor i eder,
Och livade av samma hopp,
Mot samma mål ni skådar opp.

Så tänk ej ont uti ditt hjärta,
Låt där ej misstrons törnen gro,
De stinga blott och vålla smärta
Och störa hemligt själens ro.
Ack, om du älskar den som födde,
Du älskar också de förströdde,
De skilda barnen av en Far,
Som omsorg om dem alla har.

Och får du även mycket lida
Utav en broders många fel,
Säg det för Herren blott och bida –
Din Fader är ju hans jämväl!
Och med sin nåd och med sin aga
Skall denne Fader väl så laga,
Att denna klagan ock blir din:
”Vad är min broders skuld mot min?”

Så tänk ej ont emot din broder,
Han kämpar samma strid som du,
Och kanske heta tårefloder
Utur hans ögon pressas nu!
Ja, kanske då ditt hjärta tiger,
Hans rop om hjälp ur djupen stiger,
Och Herren, som i lönndom ser,
Allt större nåd sitt barn beter.Ursprungligen:
”Ingen tänke något ondt emot sin
broder i sitt hjerta.” Sak 7:10

O, tänk ej ondt emot din broder,
Är han i allt ej lik dig – hvad?
Han är ju barn af samma moder,
Jerusalem – Guds fria stad!
Och samme Fader eder leder,
Och samma Ande bor i eder,
Och lifvade af samma hopp,
Mot samma mål I skåden opp.

Så tänk ej ondt uti ditt hjerta,
Låt der ej misstrons törnen gro,
De stinga blott och vålla smärta
Och störa hemligt själens ro.
Ack, om du älskar den som födde,
Du älskar också de förströdde,
De skilda barnen af en Far,
Som omsorg om dem alla har.

Och får du äfven mycket lida
Utaf en broders många fel,
Säg det för Herren blott och bida –
Din Fader är ju hans jemväl!
Och med sin nåd och med sin aga
Skall denne Fader väl så laga,
Att denna klagan ock blir din:
”Hvad är min broders skuld mot min?”

Så tänk ej ondt emot din broder,
Han kämpar samma strid som du,
Och kanske heta tårefloder
Utur hans ögon pressas nu!
Ja, kanske då ditt hjerta tiger,
Hans rop om hjelp ur djupen stiger,
Och Herren, som i lönndom ser,
Allt större nåd sitt barn beter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar