måndag 14 december 2009

Bön att få tjäna Herren

O, Herre, Herre, led du varje steg
Och låt ditt ljus uti mitt mörker skina,
Låt mig få vattna någon åkerteg,
Av solen bränd och färdig att förtvina!

Låt mig få säga, vad du vill ha sagt,
Och välj därtill jämväl den rätta stunden!
Ha du på hand och fot och läppar akt,
Men framför allt ha akt på hjärtegrunden!

Låt mig få gå med något bud från dig,
Varthän du i din vishet själv mig sänder!
Jag intet är och intet har i mig,
Allt får jag taga blott av dina händer.

Du är så rik, och härligt är ditt råd,
Och jord och hav och himlar dig tillhöra;
Men, Herre, Herre, låt mig dock av nåd
Få tjäna dig och glad din vilja göra!Ursprungligen:
O, Herre, Herre, led du hvarje steg
Och låt ditt ljus uti mitt mörker skina,
Låt mig få vattna någon åkerteg,
Af solen bränd och färdig att förtvina!

Låt mig få säga, hvad du vill ha sagdt,
Och velj dertill jemväl den rätta stunden!
Haf du på hand och fot och läppar akt,
Men framför allt haf akt på hjertegrunden!

Låt mig få gå med något bud från dig,
Hvarthän du i din vishet sjelf mig sänder!
Jag intet är och intet har i mig,
Allt får jag taga blott af dina händer.

Du är så rik, och härligt är ditt råd,
Och jord och haf och himlar dig tillhöra;
Men, Herre, Herre, låt mig dock af nåd
Få tjena dig och glad din vilja göra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar