fredag 18 december 2009

Morgonrodnaden

Re´n bådar morgonstjärnan,
Att natten är förbi,
Och jordens söner vaknar
Till bot och bättring. Si,
Var stilla fläkt från havet
Oss bringar nya bud
Om hela folk, som börjar
Att vända sig till Gud.

Och regn från himlen faller
I milda skurar ner,
Blott ständigt nya under
Vårt häpna öga ser.
Var bön om nåd besvaras
I rikt och härligt mått.
Ack, över nya släkten
Guds Andes pingstvind gått.

Se, hednafolken böja
Ock knä för Herren Gud!
Och tusen hjärtan lyftas
I glada segerljud.
Och under tiden skyndar
En annan skara fram
Att söka nåd hos Jesus,
Det blödande Guds Lamm.

Far fort, far fort att stiga,
Du nya nådesflod!
Sträck dig till alla länder,
Gör allas vilja god!
Far fort, tills Herren kommer,
Och stanna icke förr
Än hela världen öppnat
För Sions Gud sin dörr!Ursprungligen:
Re´n bådar morgonstjernan,
Att natten är förbi,
Och jordens söner vakna
Till bot och bättring. Si,
Hvar stilla flägt från hafvet
Oss bringar nya bud
Om hela folk, som börja
Att vända sig till Gud.

Och regn från himlen faller
I milda skurar ner,
Blott ständigt nya under
Vårt häpna öga ser.
Hvar bön om nåd besvaras
I rikt och härligt mått.
Ack, öfver nya slägten
Guds Andes pingstvind gått.

Se, hednafolken böja
Ock knä för Herren Gud!
Och tusen hjertan lyftas
I glada segerljud.
Och under tiden skyndar
En annan skara fram
Att söka nåd hos Jesus,
Det blödande Guds Lam.

Far fort, far fort att stiga,
Du nya nådesflod!
Sträck dig till alla länder,
Gör allas vilja god!
Far fort, tills Herren kommer,
Och stanna icke förr
Än hela verlden öppnat
För Zions Gud sin dörr!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar