torsdag 24 december 2009

Bön för Israel

”Den som Israel förskingrat hafver,
Han varder honom ock igen för-
samlandes.” Jer 31:10

Tänk på ditt gamla förbundsfolk, o Herre,
Tänk på ditt Israel, fjärran från dig!
Ack, uti otro och hårdhet, dess värre,
Har det gått bort ifrån sanningens stig.
Värdes dock ännu dig trofast förbarma,
Se till det folk, som förkastat din nåd!
Herre, besök och förlossa de arma,
Lär dem att känna ditt salighetsråd!

Tänk på förbundet med Abraham, medan
Ännu i Mamre han slog upp sitt tält!
Tänk på din tjänare Moses – och sedan
Alla profeter, som synglaset ställt,
Glada i tron, mot den himmelska staden,
Medan de gästat som främmande här,
Allt ifrån Enok, den lysande raden
Till Malakias, den ytterste där.

Tänk på förbundet med Sonen – det lyder
Ju på en evig, en orubblig nåd. (1)
Tänk på det löftet, o Herre, som tyder
Än på fullbordan av frälsningens råd.
Samla det skingrade Israel åter, (2)
Högt låt det svaja, ditt rikes baner,
Korsets banér, under vilket du låter
Friden på jorden bli bofast allt mer!

Hjälp och välsigna, behåll och bevara
Alla, som börjat att tro i ditt namn,
Styrk dem i frestelsens mörker och fara,
Lär dem att fly till din öppnade famn!
Mörkret och kölden och dimmorna vike,
Ljuset – o, spride allt längre det sig!
Och då vi fostras som barn för ditt rike,
Gör oss ock alla till ett uti dig!

1, Ps 89:34-35, 2, Rom 11:26


”Den som Israel förskingrat hafver,
Han varder honom ock igen för-
samlandes.” Jer 31:10

Tänk på ditt gamla förbundsfolk, o Herre,
Tänk på ditt Israel, fjerran från dig!
Ack, uti otro och hårdhet, dess värre,
Har det gått bort ifrån sanningens stig.
Värdes dock ännu dig trofast förbarma,
Se till det folk, som förkastat din nåd!
Herre, besök och förlossa de arma,
Lär dem att känna ditt salighetsråd!

Tänk på förbundet med Abraham, medan
Ännu i Mamre han uppslog sitt tält!
Tänk på din tjenare Moses – och sedan
Alla profeter, som synglaset stält,
Glade i tron, mot den himmelska staden,
Medan de gästat som främmande här,
Allt ifrån Enok, den lysande raden
Till Malakias, den ytterste der.

Tänk på förbundet med Sonen – det lyder
Ju på en evig, en orubblig nåd. (1)
Tänk på det löftet, o Herre, som tyder
Än på fullbordan af frälsningens råd.
Samla det skingrade Israel åter, (2)
Högt låt det svaja, ditt rikes baner,
Korsets banér, under vilket du låter
Friden på jorden bli bofast allt mer!

Hjelp och välsigna, behåll och bevara
Alla, som börjat att tro i ditt namn,
Styrk dem i frestelsens mörker och fara,
Lär dem att fly till din öppnade famn!
Mörkret och kölden och dimmorna vike,
Ljuset – o, spride allt längre det sig!
Och då vi fostras som barn för ditt rike,
Gör oss ock alla till ett uti dig!

1, Ps 89:34-35, 2, Rom 11:26

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar