torsdag 17 december 2009

Så och spara icke!

”Så din säd om morgonen, och häll
icke upp med din hand om aftonen.”
Pred 11:6

Så med fulla händer
Ordets ädla säd
Och när Herren sänder
Sol och regn, dig gläd!

Så vid alla vatten,
Så, varhelst du går!
Ty jämväl om natten
Rot den sådden slår.

Så, när solen skiner
Varm från fästet ned,
Så, när stormen viner
Hotande och vred!

Så och tröttna icke,
Men blir handen matt,
Du mot målet blicke
Tillitsfullt och glatt!

Måste du än lida
Otrons smädeljud,
Så i tron och bida
Växten utav Gud!

Lyssna ej till hånet,
Där i Herrens hägn
Än du bidar dånet
Av ett arlaregn.

Synes brodden dröja,
Blir din väntan lång,
Får du aldrig höja
Här en skördesång.

Månn´du ej i ljuset
Av Guds himmels frid
Skall förnimma suset
Av en skördetid?

Men tills dagens svalkas,
O, far fort att så!
Och när kvällen nalkas,
Glad till vila gå!
Ursprungligen:
”Så din säd om morgonen, och häll
icke upp med din hand om aftonen.”
Pred 11:6


Så med fulla händer
Ordets ädla säd
Och när Herren sänder
Sol och regn, dig gläd!

Så vid alla vatten,
Så, hvarhelst du går!
Ty jemväl om natten
Rot den sådden slår.

Så, när solen skiner
Varm från fästet ned,
Så, när stormen hviner
Hotande och vred!

Så och tröttna icke,
Men blir handen matt,
Du mot målet blicke
Tillitsfullt och gladt!

Måste du än lida
Otrons smädeljud,
Så i tron och bida
Växten utaf Gud!

Lyssna ej till hånet,
Der i Herrens hägn
Än du bidar dånet
Af ett arlaregn.

Synes brodden dröja,
Blir din väntan lång,
Får du aldrig höja
Här en skördesång.

Månn´du ej i ljuset
Af Guds himmels frid
Skall förnimma suset
Af en skördetid?

Men tills dagens svalkas,
O, far fort att så!
Och när qvällen nalkas,
Glad till hvila gå!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar