måndag 14 september 2009

Han känner min väg

(Joh 23:10)

Han känner väl min väg, min Herre Gud;
Vad mer, om jag ej nästa steg då känner?
Jag går dock trygg framåt blott på hans bud
Och litar på min vän för andra vänner.
Han vara vill min hjälp den dag som grytt,
Liksom Han var det under den som flytt.

Men i vad dräkt den hjälpen klädas må,
Det vare åt hans goda vilja lämnat.
Han vill ju endast, att jag måtte nå
Det rum, som mig av evighet är ämnat.
Ja, för det enda, stora målet blott
Han offrar allt – ock vad vi kallar gott.

Och vad Han icke hjälper mig ifrån,
Det hjälper Han igenom – utan like!
Ty som en fader fostrar hult sin son,
Han fostrar mig ock för sitt himmelrike.
Och vad därunder än mig förestår,
Han känner väl min väg – var dag som går.Ursprungligen:
(Joh 23:10)

Han känner väl min väg, min Herre Gud;
Hvad mer, om jag ej nästa steg då känner?
Jag går dock trygg framåt blott på hans bud
Och litar på min vän för andra vänner.
Han vara vill min hjelp den dag som grytt,
Liksom Han var det under den som flytt.

Men i hvad drägt den hjelpen klädas må,
Det vare åt hans goda vilja lemnadt.
Han vill ju endast, att jag måtte nå
Det rum, som mig af evighet är ämnadt.
Ja, för det enda, stora målet blott
Han offrar allt – ock hvad vi kalla godt.

Och hvad Han icke hjelper mig ifrån,
Det hjelper Han igenom – utan like!
Ty som en fader fostrar huldt sin son,
Han fostrar mig ock för sitt himmelrike.
Och hvad derunder än mig förestår,
Han känner väl min väg – hvar dag som går.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar