onsdag 2 september 2009

Din väg är god

Din väg, o Herre, vill jag gå
Och icke min.
Hur törnbeströdd den vara må,
Den är dock din!

Den är dock din – och det är nog,
Hur brant den är.
Du som av nåd till barn mig tog,
Min börda bär!

Jag vill blott komma hem till dig,
Vad väg som helst.
Vad än i världen möter mig,
Jag vill bli frälst!

Allt vad du gör, är ganska gott:
Fyll bägarn än
Med sötma eller malört, blott
Du räcker den!

Giv sjukdom eller hälsa, ack,
Giv vad du vill!
Lär mig blott sjunga lov och tack,
O Gud, därtill!

Om ock du döljer dig ibland,
Din väg är god!
Det klarnar åter efter hand,
Blott tålamod!

Tänk, när jag fullt förstår ditt sätt,
Ditt tålamod!
Vad jubelrop: Din väg var rätt!
Din väg var god!


Ursprungligen:
Din väg, o Herre, vill jag gå
Och icke min.
Hur törnbeströdd den vara må,
Den är dock din!

Den är dock din – och det är nog,
Hur brant den är.
Du som af nåd till barn mig tog,
Min börda bär!

Jag vill blott komma hem till dig,
Hvad väg som helst.
Hvad än i verlden möter mig,
Jag vill bli frälst!

Allt hvad du gör, är ganska godt:
Fyll bägarn än
Med sötma eller malört, blott
Du räcker den!

Gif sjukdom eller helsa, ack,
Gif hvad du vill!
Lär mig blott sjunga lof och tack,
O Gud, dertill!

Om ock du döljer dig ibland,
Din väg är god!
Det klarnar åter efter hand,
Blott tålamod!

Tänk, när jag fullt förstår ditt sätt,
Ditt tålamod!
Hvad jubelrop: Din väg var rätt!
Din väg var god!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar