fredag 25 september 2009

Han vet det

”Hvad jag gör, vet du icke nu,
men härefter skall du få veta det.”
Joh 13:7


Han vet, vartill det skall tjäna,
Just det, som bekymrar dig nu,
Och omsorgen bär Han allena
O säg, varför ängslas då du?

Han vet, vartill det skall tjäna,
Det där och det där och det där!
Så vila med tröst vid det ena:
Han vet, vad av nöden mig är!

Han vet, vartill det skall tjäna,
Som nu syns så planlöst för dig.
Han vet ju att feja och rena
Det guld Han bereder åt sig.

Han vet, vartill det skall tjäna,
Ditt hemliga, tryckande tvång.
Så lita på Honom allena:
Du får det ock veta en gång!
Ursprungligen:
”Hvad jag gör, vet du icke nu,
men härefter skall du få veta det.”
Joh 13:7

Han vet, hvartill det skall tjena,
Just det, som bekymrar dig nu,
Och omsorgen bär Han allena
O säg, hvarför ängslas då du?

Han vet, hvartill det skall tjena,
Det der och det der och det der!
Så hvila med tröst vid det ena:
Han vet, hvad af nöden mig är!

Han vet, hvartill det skall tjena,
Som nu syns så planlöst för dig.
Han vet ju att feja och rena
Det guld Han bereder åt sig.

Han vet, hvartill det skall tjena,
Ditt hemliga, tryckande tvång.
Så lita på Honom allena:
Du får det ock veta en gång!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar