söndag 13 september 2009

Välj du åt mig!

Välj du åt mig den väg, som jag skall gå,
O Herre, själv jag kan den rätt ej välja!
Din väg är god – ack, giv mig syn därpå
Och låt ej fåfäng omsorg mer mig kvälja!

Välj du åt mig det kall, däri jag än
Min fria kärlekstjänst åt dig får bringa!
Där jag, till dess du komma skall igen,
Får tjäna dig, om än med tjänst så ringa!

Välj du åt mig den plats, där jag skall bo,
Till dess hos dig jag snart får hemma vara!
Välj du åt mig den möda eller ro,
Som låter mig din trohet mest förfara!

Välj du åt mig i stor barmhärtighet
Det kors jag här en liten tid skall bära,
Du, Herre, som mitt bästa vill och vet,
O, lär mig bära det ditt namn till ära!

Välj du åt mig den hugnad och den fröjd,
Du ser mig tåla vid på ökenfärden!
Men först och sist, o Jesu, gör mig nöjd
Att, när dig täckes, vandra hän från världen!

Välj du åt mig den stund, då jag i frid
Får hem till dig från främlingslandet fara,
Att lova dig med fröjd till evig tid
Där uppe med din frälsta helgonskara!


Ursprungligen:
Välj du åt mig den väg, som jag skall gå,
O Herre, sjelf jag kan den rätt ej välja!
Din väg är god – ack, gif mig syn derpå
Och låt ej fåfäng omsorg mer mig qvälja!

Välj du åt mig det kall, deri jag än
Min fria kärlekstjenst åt dig får bringa!
Der jag, till dess du komma skall igen,
Får tjena dig, om än med tjenst så ringa!

Välj du åt mig den plats, der jag skall bo,
Till dess hos dig jag snart får hemma vara!
Välj du åt mig den möda eller ro,
Som låter mig din trohet mest förfara!

Välj du åt mig i stor barmhertighet
Det kors jag här en liten tid skall bära,
Du, Herre, som mitt bästa vill och vet,
O, lär mig bära det ditt namn till ära!

Välj du åt mig den hugnad och den fröjd,
Du ser mig tåla vid på ökenfärden!
Men först och sist, o Jesu, gör mig nöjd
Att, när dig täckes, vandra hän från verlden!

Välj du åt mig den stund, då jag i frid
Får hem till dig från främlingslandet fara,
Att lofva dig med fröjd till evig tid
Der uppe med din frälsta helgonskara!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar