torsdag 3 september 2009

Icke som jag vill, utan som du!

(Matt 26:39)

Om Herren mig bjuder: gå hit eller dit,
Så skyndar jag villigt åstad
Att göra hans vilja med allvar och flit,
Om möjligt ock göra den glad.

Men säger mig Herren: bli stilla ännu,
Så vilar jag tryggt vid hans ord!
Själv ovis, jag vet, o, min Jesus, att du
Till visdom och råd är mig gjord.

Jag vill icke taga ett steg utan dig,
Ej leva mig själv till behag.
Ej våga, ej lita det minsta på mig,
Men se dig i hand varje dag.

Dock ville jag gärna få tjäna dig, ack,
Av kärlek och icke för lön!
Förkunna din ära, och ge åt dig tack,
Att nådigt du hör ock min bön.

Men tjäna dig rätt är att taga emot
Och låta sig tjänas av dig,
Att ligga som leret vid mästarens fot
Och vara ett intet i sig.

Så sköt mig och bruka mig, hur du än vill,
Din vilja allena är god!
Jag är ju din egen, jag hör dig ju till,
O Jesus, i kraft av ditt blod.

Nog vet du att sköta den egendom rätt,
Som en gång har kostat ditt liv.
Och brukar du ofta ett underligt sätt,
Blott mer av ditt sinne mig giv!


Ursprungligen:
(Matt 26:39)

Om Herren mig bjuder: gå hit eller dit,
Så skyndar jag villigt åstad
Att göra hans vilja med allvar och flit,
Om möjligt ock göra den glad.

Men säger mig Herren: blif stilla ännu,
Så hvile jag tryggt vid hans ord!
Sjelf ovis, jag vet, o, min Jesu, att du
Till visdom och råd är mig gjord.

Jag vill icke taga ett steg utan dig,
Ej lefva mig sjelf till behag.
Ej våga, ej lita det minsta på mig,
Men se dig i hand hvarje dag.

Dock ville jag gerna få tjena dig, ack,
Af kärlek och icke för lön!
Förkunna din ära, och offra dig tack,
Att nådigt du hör ock min bön.

Men tjena dig rätt är att taga emot
Och låta sig tjena af dig,
Att ligga som leret vid mästarens fot
Och vara ett intet i sig.

Så sköt mig och bruka mig, huru du vill,
Din vilja allena är god!
Jag är ju din egen, jag hör dig ju till,
O Jesu, i kraft af ditt blod.

Nog vet du att sköta den egendom rätt,
Som en gång har kostat ditt lif.
Och brukar du ofta ett underligt sätt,
Blott mer af ditt sinne mig gif!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar