lördag 12 september 2009

Till Guds barn under korset

Du, som funnit Jesus
Och förstått hans nåd,
Vila endast stilla
Vid hans kärleksråd.

Väljer Han än smärtan
Till sitt sändebud,
Har Han likväl fridens
Tankar om sin brud.

Se på alla trogna,
Som nu målet nått:
Månne de på rosor
Genom livet gått?

Månne icke vägen
Varit smal för dem?
Månne de ej suckat:
”Herre, tag oss hem!”

Se på patriarken
Abraham, Guds vän,
O, vem har väl blivit
Mera prövad än?

Månne icke Josef,
Som en fattig träl,
Haft af korsets smälek
Ock sin del jämväl?

Månne icke David,
jagad och försmädd,
Ock fått bägarn rågad
Till dess fulla bredd?

Daniel i kulan,
Tror du ej han satt
Uti nöd och ångest,
Kvald den långa natt?

Månne icke korset
Följt var Jesu vän?
Skaran av martyrer
O, vad vittnar den?

Ack, så bida stilla
Även du och vet,
Att på korset följer
Evig salighet!Ursprungligen:
Du, som funnit Jesus
Och förstått hans nåd,
Hvila endast stilla
Vid hans kärleksråd.

Väljer Han än smärtan
Till sitt sändebud,
Har Han likväl fridens
Tankar om sin brud.

Se på alla trogna,
Som nu målet nått:
Månne de på rosor
Genom lifvet gått?

Månne icke vägen
Varit smal för dem?
Månne de ej suckat:
”Herre, tag oss hem!”

Se på patriarken
Abraham, Guds vän,
O, hvem har väl blifvit
Mera pröfvad än?

Månne icke Josef,
Som en fattig träl,
Haft af korsets smälek
Ock sin del jemväl?

Månne icke David,
jagad och försmädd,
Ock fått bägarn rågad
Till dess fulla bredd?

Daniel i kulan,
Tror du ej han satt
Uti nöd och ångest,
Qvald den långa natt?

Månne icke korset
Följt hvar Jesu vän?
Skaran af martyrer
O, hvad vittnar den?

Ack, så bida stilla
Äfven du och vet,
Att på korset följer
Evig salighet
!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar