måndag 5 oktober 2009

Ett fäste i nöden

O Jesu, ditt namn är ett fäste i nöden, (1)
Min käpp och min stav (2) och mitt bergfasta slott, (3)
Ditt namn är det säkraste motgift mot döden, (4)
Ack, visste, ack, visste all världen det blott!

Ditt namn är en utgjuten salva, som helar (5)
Och stillar och läker min sargade själ.
Ditt namn är min starkhet, när styrka mig felar, (6)
Ditt namn är min tillflykt i ve och i väl. (7)

Ditt namn är en klippa i prövningens timma, (8)
Ett torn, vilket ingen förmår att slå ner, (9)
Ett ljus, som förskingrar den tjockaste dimma, (10)
En källa, som levande vatten mig ger. (11)

Ditt namn har bevisat jämväl på mitt hjärta
Den livskraft, som ligger förborgad däri,
Och stillat min oro och lindrat min smärta
Och gjort mig från dödens förskräckelse fri. (12)

Så vill jag det härliga namnet besjunga, (13)
O Jesu, så länge jag ännu är här.
Må sedan i evighet hjärta och tunga
Förkunna, hur stort och hur lovvärt det är!

Det namnet skall ännu mig skydda och bära
Och resa mig upp, när jag ligger omkull, (14)
Det namnet, det namnet allena giv ära, (15)
O Gud, för din sannings och trofasthets skull!

1, Nah 2:7, 2, Ps 23:4, 3, Ords 18:10, 4, Hos 13:14,
5, Hög V 1:13, 6, Ps 46:2, 7, Ps 90:1, 8, Ps 31:3,
9, Ps 61:4, 10, Joh 8:12, 11, Ps 36:10, 12, Ps 116:18,
13, Ps 145:2, 14, Mik 7:7, 15, Ps 115:1Ursprungligen:
O Jesu, ditt namn är ett fäste i nöden, (1)
Min käpp och min staf (2) och mitt bergfasta slott, (3)
Ditt namn är det säkraste motgift mot döden, (4)
Ack, visste, ack, visste all verlden det blott!

Ditt namn är en utgjuten salfva, som helar (5)
Och stillar och läker min sargade själ.
Ditt namn är min starkhet, när styrka mig felar, (6)
Ditt namn är min tillflykt i ve och i väl. (7)

Ditt namn är en klippa i pröfningens timma, (8)
Ett torn, hvilket ingen förmår att slå ner, (9)
Ett ljus, som förskingrar den tjockaste dimma, (10)
En källa, som lefvande vatten mig ger. (11)

Ditt namn har bevisat jemväl på mitt hjerta
Den lifskraft, som ligger förborgad deri,
Och stillat min oro och lindrat min smärta
Och gjort mig från dödens förskräckelse fri. (12)

Så vill jag det härliga namnet besjunga, (13)
O Jesu, så länge jag ännu är här.
Må sedan i evighet hjerta och tunga
Förkunna, hur stort och hur lofvärt det är!

Det namnet skall ännu mig skydda och bära
Och resa mig upp, när jag ligger omkull, (14)
Det namnet, det namnet allena gif ära, (15)
O Gud, för din sannings och trofasthets skull!

1, Nah 2:7, 2, Ps 23:4, 3, Ords 18:10, 4, Hos 13:14,
5, Hög V 1:13, 6, Ps 46:2, 7, Ps 90:1, 8, Ps 31:3,
9, Ps 61:4, 10, Joh 8:12, 11, Ps 36:10, 12, Ps 116:18,
13, Ps 145:2, 14, Mik 7:7, 15, Ps 115:1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar