lördag 3 oktober 2009

Min nåd är nog för dig!

Hur ofta, när jag skriat högt:
”O Gud, förlossa mig
Från det och det” – Han viskat blott:
”Min nåd är nog för dig!”

Och när jag frågat: ”Skall dock ej
Min strid ock lägga sig?”
Jag samma viskning fått till svar:
”Min nåd är nog för dig!”

”Tag blott det törnet, som du vet,
O Herre, från min stig”,
Jag bett, men fått till svar alltjämt:
”Min nåd är nog för dig!”

”Säg till var skyhög våg ännu
Ditt gamla: Stilla – tig!”
”Nej, icke det” – Han sagt mig blott:
”Min nåd är nog för dig!”

Så hjälp mig, Herre, tro ditt ord
Och vila helt vid dig
Och sjunga, vad mig möter än:
”Din nåd är nog för mig!”Ursprungligen:
Hur ofta, när jag skriat högt:
”O Gud, förlossa mig
Från det och det” – Han hviskat blott:
”Min nåd är nog för dig!”

Och när jag frågat: ”Skall dock ej
Min strid ock lägga sig?”
Jag samma hviskning fått till svar:
”Min nåd är nog för dig!”

”Tag blott det törnet, som du vet,
O Herre, från min stig”,
Jag bedt, men fått till svar alltjemt:
”Min nåd är nog för dig!”

”Säg till hvar skyhög våg ännu
Ditt gamla: Stilla – tig!”
”Nej, icke det” – Han sagt mig blott:
”Min nåd är nog för dig!”

Så hjelp mig, Herre, tro ditt ord
Och hvila helt vid dig
Och sjunga, hvad mig möter än:
”Din nåd är nog för mig!”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar