fredag 16 oktober 2009

Modersvingen

Nu vill jag sjunga
Om modersvingen,
Som mig betäcker
I nödens tid.
Nu vill jag vila
Vid modershjärtat;
Där blir jag stilla,
Där får jag frid.

Den modersvingen
Har ljuvlig skugga,
När solen bränner
Min arma själ.
Den modersvingen
Har varma fjädrar,
När stormen viner
Kring mig jämväl.

Det modershjärtat
Har ej sin like
I trofast kärlek,
Det ser jag nog.
Vem fattar höjden,
Vem mäter djupet
Utav den kärlek,
Som för oss dog?

Jag är i oro
I ständig fara,
Jag är i mörker,
Men tröstar på
Den modersvingen,
Det modershjärtat.
Vad nöd så länge
Jag har de två?

Ty jag vill glömma
All livets smärta,
All tidens oro,
Allt jordens ve
Och tyst mig gömma
Blott vid det hjärta,
Vars nåd och huldhet
Jag nu fått se.Ursprungligen:
Nu vill jag sjunga
Om modersvingen,
Som mig betäcker
I nödens tid.
Nu vill jag hvila
Vid modershjertat;
Der blir jag stilla,
Der får jag frid.

Den modersvingen
Har ljuflig skugga,
När solen bränner
Min arma själ.
Den modersvingen
Har varma fjädrar,
När stormen hviner
Kring mig jemväl.

Det modershjertat
Har ej sin like
I trofast kärlek,
Det ser jag nog.
Hvem fattar höjden,
Hvem mäter djupet
Utaf den kärlek,
Som för oss dog?

Jag är i oro
I ständig fara,
Jag är i mörker,
Men tröstar på
Den modersvingen,
Det modershjertat.
Hvad nöd så länge
Jag har de två?

Ty jag vill glömma
All lifvets smärta,
All tidens oro,
Allt jordens ve
Och tyst mig gömma
Blott vid det hjerta,
Hvars nåd och huldhet
Jag nu fått se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar