torsdag 1 oktober 2009

Det är jag

Det är jag, din vän för andra vänner,
Det är jag, din Herre och din Gud!
Månne Du ej mera igenkänner
Rösten av din brudgum, o, min brud?

Det är jag, som ofta kommer till dig,
Efter det jag har din själ så kär,
Efter det så verkligt väl jag vill dig
Och så trofast omsorg om dig bär.

Det är jag, som vill ditt hjärta draga
Genom fröjd och smärta blott till mig;
Det är jag som måste från dig taga
All den fröjd, som kunde skada dig.

Det är jag, som evigt hos dig bliver,
Huru allting må förändras än;
Det är jag som liv i döden giver,
Det är jag, din broder och din vän!

Osedd vandrar jag invid din sida,
Även när jag synes dölja mig,
Och evad du även måtte lida,
Se, det kommer ändå allt från mig!

Allt från mig! Vad vill du mer begära?
Göm det ordet till din tröst och se
På den fröjd, den härlighet och ära,
Som dig väntar efter tidens ve!Ursprungligen:
Det är jag, din vän för andra vänner,
Det är jag, din Herre och din Gud!
Månne Du ej mera igenkänner
Rösten af din brudgum, o, min brud?

Det är jag, som ofta kommer till dig,
Efter det jag har din själ så kär,
Efter det så verkligt väl jag vill dig
Och så trofast omsorg om dig bär.

Det är jag, som vill ditt hjerta draga
Genom fröjd och smärta blott till mig;
Det är jag som måste från dig taga
All den fröjd, som kunde skada dig.

Det är jag, som evigt hos dig blifver,
Huru allting må förändras än;
Det är jag som lif i döden gifver,
Det är jag, din broder och din vän!

Osedd vandrar jag invid din sida,
Äfven när jag synes dölja mig,
Och ehvad du äfven måtte lida,
Se, det kommer ändå allt från mig!

Allt från mig! Hvad vill du mer begära?
Göm det ordet till din tröst och se
På den fröjd, den härlighet och ära,
Som dig väntar efter tidens ve!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar