söndag 24 januari 2010

De fly, våra år

”Herren Zebaot är med oss.
Jakobs Gud är vårt beskydd.”
Ps 46:12


De fly, våra år,
Lik brusande strömmen i gryende vår,
Lik fallande löven i skogen,
Men Herren är trofast och trogen.

Han skiftar i nåd
De flyende dagarna efter sitt råd,
Och själv Han förbliver oss nära
Att hjälpa, välsigna och bära.

De fly, våra år,
Lik dimman för vinden, lik dagen i går,
Men över dem – när Han ser neder –
Förlåtelsens mantel Han breder.

De fly, våra år
Med rika välsignelsers glänsande spår,
Och åter ett nytt Eben Ezer
För tron sig vid synranden reser.

Allt hitintills du,
O, Herre, oss hulpit – härefter ännu
Du också skall hjälpa och leda
Och väg genom öknen bereda.

Vi fly i din famn,
Vi äro ju kallade efter ditt namn,
Ja, Herre, vi äro ju dina,
Så låt ock ditt ljus för oss skina!

Vi lämna åt dig
Vår vandring på trons och på lydnadens stig,
Den tid du oss än må förläna
Att leva, att älska, att tjäna.

I mörker och ljus
Var städse vår tillflykt, vårt bergfasta hus,
Vår starkhet, vår seger i striden,
Vår vila, när dagen är liden!

Och korset du ger,
Ack, låt det ej trycka till jorden oss ner,
Nej,trycka oss tätt till det hjärta,
Som burit en gång ock vår smärta!

Välsigna vårt land
Och sträck över alla din skyddande hand;
För nöd och fördärv oss bevara,
Och avvänd var hotande fara!

Ja, Herre vår Gud,
Håll städse i hoppets förbidan din brud,
Och giv att de flyende åren
Oss närma den eviga våren.
Ursprungligen:
”Herren Zebaot är med oss.
Jakobs Gud är vårt beskydd.”
Ps 46:12

De fly, våra år,
Lik brusande strömmen i gryende vår,
Lik fallande löfven i skogen,
Men Herren är trofast och trogen.

Han skiftar i nåd
De flyende dagarne efter sitt råd,
Och sjelf Han förblifver oss nära
Att hjelpa, välsigna och bära.

De fly, våra år,
Lik dimman för vinden, lik dagen i går,
Men öfver dem – när Han ser neder –
Förlåtelsens mantel Han breder.

De fly, våra år
Med rika välsignelsers glänsande spår,
Och åter ett nytt Eben Ezer
För tron sig vid synranden reser.

Allt hitintills du,
O, Herre, oss hulpit – härefter ännu
Du också skall hjelpa och leda
Och väg genom öknen bereda.

Vi fly i din famn,
Vi äro ju kallade efter ditt namn,
Ja, Herre, vi äro ju dina,
Så låt ock ditt ljus för oss skina!

Vi lemna åt dig
Vår vandring på trons och på lydnadens stig,
Den tid du oss än må förläna
Att lefva, att älska, att tjena.

I mörker och ljus
Var städse vår tillflykt, vårt bergfasta hus,
Vår starkhet, vår seger i striden,
Vår hvila, när dagen är liden!

Och korset du ger,
Ack, låt det ej trycka till jorden oss ner,
Nej,trycka oss tätt till det hjerta,
Som burit en gång ock vår smärta!

Välsigna vårt land
Och sträck öfver alla din skyddande hand;
För nöd och förderf oss bevara,
Och afvänd hvar hotande fara!

Ja, Herre vår Gud,
Håll städse i hoppets förbidan din brud,
Och gif att de flyende åren
Oss närma den eviga våren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar