lördag 16 januari 2010

I den stilla aftonstund

I den stilla aftonstund,
Jesu, var mig nära!
Påminn mig ditt fridsförbund,
Dina löften kära.
Låt mig sitta vid ditt ord,
Detta rika nådens bord,
Där din härlighet blir spord
Än ibland de dina.

Samla mina tankar nu
In på dig allena
Och bestänk mitt samvet, du
Med ditt blod det rena,
Att jag uti tron ock må
Fram till dig, o Jesu, gå
Och utav din fullhet få
Allt vad jag behöver.

Vad mig under dagen mött
Utav fröjd och smärta,
Vad som gjort mitt sinne trött
Eller styrkt mitt hjärta,
Allt jag säga vill för dig,
Som så huld och nådelig
Bäst förstår och känner mig,
Bäst kan dig förbarma.

Må jag så, fast arm och svag
Dock med helgad tunga
Till din ära dag från dag,
O, min Jesu, sjunga:
Hitintills min tröst du var,
Ja, min tillflykt, mitt försvar
Hitintills du hulpit har,
Skall ock framgent hjälpa.Ursprungligen:
I den stilla aftonstund,
Jesu, var mig nära!
Påminn mig ditt fridsförbund,
Dina löften kära.
Låt mig sitta vid ditt ord,
Detta rika nådens bord,
Der din härlighet blir spord
Än ibland de dina.

Samla mina tankar nu
In på dig allena
Och bestänk mitt samvet, du
Med ditt blod det rena,
Att jag uti tron ock må
Fram till dig, o Jesu, gå
Och utaf din fullhet få
Allt hvad jag behöfver.

Hvad mig under dagen mött
Utaf fröjd och smärta,
Hvad som gjort mitt sinne trött
Eller styrkt mitt hjerta,
Allt jag säga vill för dig,
Som så huld och nådelig
Bäst förstår och känner mig,
Bäst kan dig förbarma.

Må jag så, fast arm och svag
Dock med helgad tunga
Till din ära dag från dag,
O, min Jesu, sjunga:
Hitintills min tröst du var,
Ja, min tillflykt, mitt försvar
Hitintills du hulpit har,
Skall ock framgent hjelpa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar