torsdag 7 januari 2010

Före ordets betraktande

(Återfinns som nr 81 i Den Svenska Psalmboken)

Herre, samla oss nu alla
Kring ditt dyra nådesord,
Likt ett vårregn låt det falla
På vårt hjärtas torra jord!
Värdes oss din Ande sända
Och din eld ibland oss tända,
Mätta ljuvligt de elända,
Herre, vid ditt rika bord!

Lär oss troget taga vara
På det ord, oss givet är,
Led oss i ditt ljus det klara,
På den väg som till dig bär,
Håll vårt hjärta för dig stilla,
Låt ej otron oss förvilla,
Herre, låt oss ej förspilla
Nådestunden, du beskär!

Må vi akta på den tiden,
Då du söker oss, o Gud!
Snart är nådens dag förliden,
Och vi få ej flera bud.
O, så hjälp oss nu att höra
Vad vår själ kan saliggöra,
Upplåt du vårt hjärtas öra
Och förnim vårt böneljud!
Ursprungligen:
Herre, samla oss nu alla
Kring ditt dyra nådesord,
Likt ett vårregn låt det falla
På vårt hjertas torra jord!
Värdes oss din Ande sända
Och din eld ibland oss tända,
Mätta ljufligt de elända,
Herre, vid ditt rika bord!

Lär oss troget taga vara
På det ord, oss gifvet är,
Led oss i ditt ljus det klara,
På den väg som till dig bär,
Håll vårt hjerta för dig stilla,
Låt ej otron oss förvilla,
Herre, låt oss ej förspilla
Nådestunden, du beskär!

Må vi akta på den tiden,
Då du söker oss, o Gud!
Snart är nådens dag förliden,
Och vi få ej flere bud.
O, så hjelp oss nu att höra
Hvad vår själ kan saliggöra,
Upplåt du vårt hjertas öra
Och förnim vårt böneljud!

1 kommentar:

  1. This hymn appears with numerous alterations in Psalmer och Lovsanger 1939, A B Petersons Forlag, Goteborg Nr. 137. This book was published by the Raven/Taylor Brethren but did not appear in subsequent editions 1955 and 1962.

    SvaraRadera