torsdag 28 januari 2010

Guds rikes sommar

”Då detta begynner ske, så lyften
edra hufvud upp, ty då nalkas eder
förlossning.” Luk 21:28

Guds rikes sommar,
I ordet lovad,
O, månne icke
Den närmar sig?
Har fikonträdet
Ej börjat knoppas
Om än omärkligt
För dig och mig?

Har turturduvan
Ej längesedan
Ock låtit höra
Sin sakta röst?
Och går Guds Ande
Ej fram bland folken
Och bringar frälsning
Och liv och tröst?

Och månne Herren
Ej börjar samla
De spridda söner
Av Jakobs hus,
Att Sions murar
Må åter byggas,
Och Juda fröjdas
I Herrens ljus?

Ja, själva bullret
Av strid och tvedräkt,
O, hör det icke
Till tecknen ock?
Guds rikes sommar
Går fram ur stormen
--Ett fridens rike --
Hur saligt dock!

Pris vare Herren
För förebuden
Till löftets sommar
Den gyllne tid!
Pris vare Herren
För morgonstjärnan,
Som bådar dagen
Så ljuv och blid!

Pris vare Herren,
Han skall ock kröna
Med rik fullbordan
Vårt framtidshopp!
Så må vi vila
I frid vid löftet
Och lyfta glada
Vårt huvud opp!
Ursprungligen:
”Då detta begynner ske, så lyften
edra hufvud upp, ty då nalkas eder
förlossning.” Luk 21:28

Guds rikes sommar,
I ordet lofvad,
O, månne icke
Den närmar sig?
Har fikonträdet
Ej börjat knoppas
Om än omärkligt
För dig och mig?

Har turturdufvan
Ej längesedan
Ock låtit höra
Sin sakta röst?
Och går Guds Ande
Ej fram bland folken
Och bringar frälsning
Och lif och tröst?

Och månne Herren
Ej börjar samla
De spridda söner
Af Jakobs hus,
Att Zions murar
Må åter byggas,
Och Juda fröjdas
I Herrens ljus?

Ja, sjelfva bullret
Af strid och tvedrägt,
O, hör det icke
Till tecknen ock?
Guds rikes sommar
Går fram ur stormen
--Ett fridens rike --
Hur saligt dock!

Pris vare Herren
För förebuden
Till löftets sommar
Den gyllne tid!
Pris vare Herren
För morgonstjernan,
Som bådar dagen
Så ljuf och blid!

Pris vare Herren,
Han skall ock kröna
Med rik fullbordan
Vårt framtidshopp!
Så må vi hvila
I frid vid löftet
Och lyfta glada
Vårt hufvud opp!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar