fredag 1 januari 2010

”Här är jag – sänd mig.”

Jes 6:8

Än , som fordom, frågar Herren:
”I, min vingård – vem vill gå?”
Stort är fältet, skörden mycken,
Skördemännen dock så få.
Sent och tidigt samma fråga
Ställer Han till mig och dig,
Men vem svarar glad och villig:
”Här är jag – sänd mig, sänd mig!”

Kan du icke över havet
Gå till fjärran hednaland,
Hedningar, ack se, de finnas
Här invid din egen strand!
Kan du ej ge millioner,
Änkans skärv du kan dock ge,
Och om du det gör, skall Jesus
Än med välbehag det se.

Kan du icke som en Paulus
Högt predika om Guds nåd,
Månne du ej tyst kan vittna
Om hans dyra frälsningsråd?
Når din röst ej till de stora,
Gläd dig, om den når de små!
Säg till var och en av dessa:
”Jesus dog för dig också!”

Kan som väktare du icke
Ropa högt på bergets topp,
Må din bön i det fördolda
Stiga till Guds himmel opp!
Må du – liksom Hur ock Aron
Stödde Moses – var du går (1)
Stödja någon Herrens kämpe,
Som i stridens hetta står!

Kom blott icke med en ursäkt,
När din Herre kallar dig.
Säg ej: ”Jag kan intet göra”,
Medan tusen dö kring dig!
Säg fast hellre, när Han kallar:
”Sänd mig, Herre, jag vill gå,
Blott ditt ansikte går för mig,
Och du själv vill med mig stå!

1, 2 Mos 17:12




Ursprungligen:
Jes 6:8

Än , som fordom, frågar Herren:
”I, min vingård – hvem vill gå?”
Stort är fältet, skörden mycken,
Skördemännen dock så få.
Sent och tidigt samma fråga
Ställer Han till mig och dig,
Men hvem svarar glad och villig:
”Här är jag – sänd mig, sänd mig!”

Kan du icke öfver hafvet
Gå till fjerran hednaland,
Hedningar, ack se, de finnas
Här invid din egen strand!
Kan du ej ge millioner,
Enkans skärf du kan dock ge,
Och om du det gör, skall Jesus
Än med välbehag det se.

Kan du icke som en Paulus
Högt predika om Guds nåd,
Månne du ej tyst kan vittna
Om hans dyra frälsningsråd?
Når din röst ej till de stora,
Gläd dig, om den når de små!
Säg till hvar och en af dessa:
”Jesus dog för dig också!”

Kan som väktare du icke
Ropa högt på bergets topp,
Må din bön i det fördolda
Stiga till Guds himmel opp!
Må du – liksom Hur ock Aron
Stödde Moses – hvar du går (1)
Stödja någon Herrens kämpe,
Som i stridens hetta står!

Kom blott icke med en ursäkt,
När din Herre kallar dig.
Säg ej: ”Jag kan intet göra”,
Medan tusen dö kring dig!
Säg fast hellre, när Han kallar:
”Sänd mig, Herre, jag vill gå,
Blott ditt ansigte går för mig,
Och du sjelf vill med mig stå!

1, 2 Mos 17:12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar