söndag 3 januari 2010

Nödga dem att komma in!

Nödga dem – de djupast fallna,
Nödga dem att komma in,
Säg till var och en du finner:
Kom till Jesus, Han är din!
Nödga dem – de trötta, svaga,
De betungade – och säg,
Kommen alla, Jesus väntar,
Här är fri och öppen väg!

Nödga dem – ja, alla, alla,
Hedningar och judar än!
Och den rike, och den höge,
O, förgät ej heller den!
Nödga dem – se Fadern löper
Hult mot dem som vänder hem!
Skor och ring och högtidskläder –
Allt han redo har för dem!

Nödga dem – de unga, glada,
Livets vårdag är så kort;
Må de ej i tanklös yra
Leka, drömma denna bort!
Nödga dem – de halta, blinda,
Jesus helar än i dag!
Och han viskar än som fordom:
”Rädens icke – det är jag!”

Nödga dem – de arma kvalda,
Blödande av syndens sår!
Säg dem att den gode herden
Söker vart förlorat får.
Dagen snart till afton skrider,
Månne nästa stund är din?
O, så minns din Herres uppdrag:
”Nödga dem att komma in!”Ursprungligen:
Nödga dem – de djupast fallna,
Nödga dem att komma in,
Säg till hvar och en du finner:
Kom till Jesus, Han är din!
Nödga dem – de trötta, svaga,
De betungade – och säg,
Kommen alla, Jesus väntar,
Här är fri och öppen väg!

Nödga dem – ja, alla, alla,
Hedningar och judar än!
Och den rike, och den höge,
O, förgät ej heller den!
Nödga dem – se Fadern löper
Huldt mot dem som vänder hem!
Skor och ring och högtidskläder –
Allt han redo har för dem!

Nödga dem – de unga, glada,
Lifvets vårdag är så kort;
Må de ej i tanklös yra
Leka, drömma denna bort!
Nödga dem – de halta, blinda,
Jesus helar än i dag!
Och han hviskar än som fordom:
”Rädens icke – det är jag!”

Nödga dem – de arma qvalda,
Blödande af syndens sår!
Säg dem att den gode herden
Söker hvart förloradt får.
Dagen snart till afton skrider,
Månne nästa stund är din?
O, så mins din Herres uppdrag:
”Nödga dem att komma in!”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar