måndag 11 januari 2010

Tag mig helt

Herre, för var dag du giver,
Tag mig åter helt på nytt,
Låt all död och köld och ljumhet
Bli i liv och eld förbytt!

Tag mitt hjärta – hela hjärtat,
Och fyll sedan upp det så,
Att för världen och dess kärlek
Intet rum må återstå!

Tag min vilja, käre Herre,
Gör den helt till ett med din,
Och ehvad mig sedan möter,
Låt din vilja vara min!

Tag de gåvor du mig givit,
Gåvor av vad slag som helst,
Lär mig tjäna dig av hjärtat,
Se´n av nåd jag själv är frälst!

Tag min tunga, låt mig tala,
Låt mig sjunga om ditt namn,
Medan trygg hos dig jag vilar
Som ett barn i modersfamn!

Tag ock, Herre, mina händer,
O, låt deras tysta tjänst
Täckas dig, fast gömd och ringa
Den för världen aldrig glänst!

Tag ock mina fötter, lär dem
Löpa glatt din viljas stig,
Redo att när helst du bjuder,
Gå ett ärende åt dig!

Tag de flyende minuter,
Som du än i nåd beskär,
Låt ock dem få bära vittne,
Att för dig jag avskild är!

Tag min kärlek – lär mig älska
Icke mer mig själv, nej dig,
Dig, som med en evig kärlek
Älskat, fostrat, vårdat mig!

Tag mig helt och låt din Ande
Vittna med min ande än,
Att jag går här för din räkning,
Tills du hämtar mig igen!
Ursprungligen:
Herre, för hvar dag du gifver,
Tag mig åter helt på nytt,
Låt all död och köld och ljumhet
Bli i lif och eld förbytt!

Tag mitt hjerta – hela hjertat,
Och fyll sedan upp det så,
Att för verlden och dess kärlek
Intet rum må återstå!

Tag min vilja, käre Herre,
Gör den helt till ett med din,
Och ehvad mig sedan möter,
Låt din vilja vara min!

Tag de gåfvor du mig gifvit,
Gåfvor af hvad slag som helst,
Lär mig tjena dig af hjertat,
Se´n af nåd jag sjelf är frälst!

Tag min tunga, låt mig tala,
Låt mig sjunga om ditt namn,
Medan trygg hos dig jag hvilar
Som ett barn i modersfamn!

Tag ock, Herre, mina händer,
O, låt deras tysta tjenst
Täckas dig, fast gömd och ringa
Den för verlden aldrig glänst!

Tag ock mina fötter, lär dem
Löpa gladt din viljas stig,
Redo att när helst du bjuder,
Gå ett ärende åt dig!

Tag de flyende minuter,
Som du än i nåd beskär,
Låt ock dem få bära vittne,
Att för dig jag afskild är!

Tag min kärlek – lär mig älska
Icke mer mig sjelf, nej dig,
Dig, som med en evig kärlek
Älskat, fostrat, vårdat mig!

Tag mig helt och låt din Ande
Vittna med min ande än,
Att jag går här för din räkning,
Tills du hemtar mig igen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar