onsdag 27 januari 2010

Vårt banér

”I vår Guds namn resa vi
baneret upp”. Ps 20:6


I ditt namn, o Herre Jesu,
Resa vi banéret opp!
Blott till dig – din nåd och sanning
Står alltjämt vårt framtidshopp.
Led oss på vad väg du vill,
Blott ditt rike hör oss till!

Otron fejar sina vapen,
Striden blir alltmera het;
Men likväl vi oss ej frukta
Segern går i dina fjät.
Dina fiender du skall
Lägga till din fotapall.

Mänsklig storhet, makt och ära
Gälla intet inför dig.
På en vink de stolta böljor
För din vilja lägga sig.
Men till de elända ser
Du med herdetrohet ner.

Och din kyrka och församling,
O, hur hult du vårdar den!
Ulven kommer att fördärva,
Men du, Herre, råder än;
Och utur din hand – ack, nej,
Minsta lamm Han rycker ej!

O, så hjälp oss alla dagar
Se på dina löften blott,
Flyende, likt arkens duva,
Till ditt namn, vårt fasta slott!
Där skall vågen oss ej nå,
Huru skyhögt den må slå.

Led oss du med dina ögon,
Foten skall ej slinta då,
Om än vi ock måste, Herre,
Med förbundna ögon gå.
Bäst du känner väg och stig,
Och vi lämna allt åt dig.Ursprungligen:
”I vår Guds namn resa vi
baneret upp”. Ps 20:6

I ditt namn, o Herre Jesu,
Resa vi banéret opp!
Blott till dig – din nåd och sanning
Står alltjemt vårt framtidshopp.
Led oss på hvad väg du vill,
Blott ditt rike hör oss till!

Otron fejar sina vapen,
Striden blir alltmera het;
Men likväl vi oss ej frukta
Segern går i dina fjät.
Dina fiender du skall
Lägga till din fotapall.

Mensklig storhet, magt och ära
Gälla intet inför dig.
På en vink de stolta böljor
För din vilja lägga sig.
Men till de elända ser
Du med herdetrohet ner.

Och din kyrka och församling,
O, hur huldt du vårdar den!
Ulfven kommer att förderfva,
Men du, Herre, råder än;
Och utur din hand – ack, nej,
Minsta lam Han rycker ej!

O, så hjelp oss alla dagar
Se på dina löften blott,
Flyende, likt arkens dufva,
Till ditt namn, vårt fasta slott!
Der skall vågen oss ej nå,
Huru skyhögt den må slå.

Led oss du med dina ögon,
Foten skall ej slinta då,
Om än vi ock måste, Herre,
Med förbundna ögon gå.
Bäst du känner väg och stig,
Och vi lemna allt åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar