lördag 9 januari 2010

Efter ordets betraktande

Tack, o Jesu, för det dyra
Nådens ord vi fått av dig!
Värdes våra fötter styra
In på salighetens stig!
Öppna öga, hjärta, öra
Giv din nåd och kraft därtill
Att vi glatt och villigt göra,
Vad av oss du hava vill!

Värdes för oss uppenbara
Ordets sanning mer och mer
Och den bild i oss förklara,
Som med välbehag du ser.
Låt det dyra ordet skaffa
Någon frukt hos oss jämväl,
Undervisa, trösta, straffa,
Helga ande, kropp och själ!

Dina äro vi – o, låt oss
Aldrig villas bort från dig!
All vår synd och skuld förlåt oss,
Led oss på din viljas stig!
Låt din gode, helge Anda
Tyda skriftens djup, och så
Komma oss med nåd tillhanda,
Där vi ingenting förstå.

Värdes dig jämväl förbarma
Över hednavärldens nöd!
Se i nåd till dessa arma,
Giv åt dem ock livets bröd!
Tänk på våra dyra bröder,
Som gått ut med fridens bud!
Gör dig känd i nord och söder
Du all nåds, och sannings Gud!Ursprungligen:
Tack, o Jesu, för det dyra
Nådens ord vi fått af dig!
Värdes våra fötter styra
In på salighetens stig!
Öppna öga, hjerta, öra
Gif din nåd och kraft dertill
Att vi gladt och villigt göra,
Hvad af oss du hafva vill!

Värdes för oss uppenbara
Ordets sanning mer och mer
Och den bild i oss förklara,
Som med välbehag du ser.
Låt det dyra ordet skaffa
Någon frukt hos oss jemväl,
Undervisa, trösta, straffa,
Helga ande, kropp och själ!

Dina äro vi – o, låt oss
Aldrig villas bort från dig!
All vår synd och skuld förlåt oss,
Led oss på din viljas stig!
Låt din gode, helge Anda
Tyda skriftens djup, och så
Komma oss med nåd tillhanda,
Der vi ingenting förstå.

Värdes dig jemväl förbarma
Öfver hednavärldens nöd!
Se i nåd till dessa arma,
Gif åt dem ock lifvets bröd!
Tänk på våra dyra bröder,
Som gått ut med fridens bud!
Gör dig känd i nord och söder
Du all nåds, och sannings Gud!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar