lördag 9 januari 2010

Än en nådestund vid ordet

Giv oss än en nådestund, o Jesu,
När vi samlas i ditt dyra namn!
Gör oss stilla, stilla för din Ande,
Drag oss alla till din öppna famn!
Duka än som fordomtid i öknen
För ditt Israel, ditt rika bord!
Giv åt var och en vad han behöver
Av det dyra livets ord!

Giv oss än en nådestund tillsammans,
Såsom du ditt folk så gärna ger!
Och låt dina varningar och löften
Tränga djupt i våra hjärtan ner.
Du ju vet, vi kunna intet taga,
Om du, Herre, icke giver det;
O, så giv utöver vad vi bedja,
Visa oss din salighet!

Giv oss än en nådestund, o Jesu:
Låt ditt frälsningsord oss alla nå!
Hjälp oss, du, att bättre taga vara
På de kallelser, vi ännu få!
Giv, ack giv, att särskilt denna stunden
För oss mera uti ordet in!
Se, vi lämna allt i dina händer,
Äran, Herre, är ju din!Ursprungligen:
Gif oss än en nådestund, o Jesu,
När vi samlas i ditt dyra namn!
Gör oss stilla, stilla för din Anda,
Drag oss alla till din öppna famn!
Duka än som fordomtid i öknen
För ditt Israel, ditt rika bord!
Gif åt hvar och en hvad han behöfver
Af det dyra lifvets ord!

Gif oss än en nådestund tillsammans,
Såsom du ditt folk så gerna ger!
Och låt dina varningar och löften
Tränga djupt i våra hjertan ner.
Du ju vet, vi kunna intet taga,
Om du, Herre, icke gifver det;
O, så gif utöfver hvad vi bedja,
Visa oss din salighet!

Gif oss än en nådestund, o Jesu:
Låt ditt frälsningsord oss alla nå!
Hjelp oss, du, att bättre taga vara
På de kallelser, vi ännu få!
Gif, ack gif, att särskildt denna stunden
För oss mera uti ordet in!
Se, vi lemna allt i dina händer,
Äran, Herre, är ju din!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar