torsdag 14 januari 2010

Vid dagens slut

Tusen, tusen stjärnor glimma
På den mörkblå himlens grund,
Det är dagens sista timma,
Det är bönens tysta stund.
Herre, låt mig än förnimma
Kraften av ditt fridsförbund! :,:

O, hur dyr din godhet varit
Även denna dag mot mig!
Må den nåd, som jag förfarit,
Mana mig att prisa dig!
Bliv densamme, som du varit
Huru allt förändrar sig! :,:

Bliv min konung och regera
I mitt hjärta, så att jag
Icke måtte leva mera
Blott mig själv till välbehag;
Men, om möjligt, samla flera,
Som lovsjunga dig en dag. :,:

Säg mig ock, att du förlåter
All min myckna kärleksbrist,
Och när efter dig jag gråter,
Trösta mig, o Jesu Krist,
Till dess du mig hämtar åter
Hem till dig i himlen sist! :,:Ursprungligen:
Tusen, tusen stjernor glimma
På den mörkblå himlens grund,
Det är dagens sista timma,
Det är bönens tysta stund.
Herre, låt mig än förnimma
Kraften af ditt fridsförbund! :,:

O, hur dyr din godhet varit
Äfven denna dag mot mig!
Må den nåd, som jag förfarit,
Mana mig att prisa dig!
Blif densamme, som du varit
Huru allt förändrar sig! :,:

Blif min konung och regera
I mitt hjerta, så att jag
Icke måtte lefva mera
Blott mig sjelf till välbehag;
Men, om möjligt, samla flera,
Som lofsjunga dig en dag. :,:

Säg mig ock, att du förlåter
All min myckna kärleksbrist,
Och när efter dig jag gråter,
Trösta mig, o Jesu Krist,
Till dess du mig hemtar åter
Hem till dig i himlen sist! :,:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar