måndag 11 januari 2010

Efter en bibelstund

Tack, o Jesu, för det rika bordet, (1)
Som din kärlek dukar upp för oss!
Tack, o Jesu, för det dyra ordet,
Vilket aldrig, aldrig skall förgås! (2)

Sänd ock nu till oss din helga Anda,
Som oss leder i all sanning här,
Låt ej fienden sitt ogräs blanda (3)
I den säd, som bland oss utsådd är!

Låt ej ordet fåfängt komma åter,
Utan skaffa frukt till evig tid, (4)
Och varhelst du oss församla låter,
Låt oss alla samlas i din frid!

O, låt syskonbandet aldrig brista, (5)
Låt ej broderskärleken dö ut;
Låt oss ej om småting börja tvista,
Så att huvudsaken glöms till slut!

Håll oss alltid i din sanna fruktan,
Slå alltjämt all egenvilja ner;
Spar ej heller på din Andes tuktan
Och låt köttet ej regera mer!

Ja, o Jesu, du, som gör utöver
Vad vi bedja, eller tänka här, (6)
Giv åt var och en, vad han behöver,
Giv åt var och en, vad nyttigt är!

Bär oss, bär oss på ditt trogna hjärta,
Rista där med eldskrift våra namn, (7)
Och låt ingen lust och ingen smärta
Rycka lammen ur din herdefamn!

1, Ps 23:5, 2, Matt 24:35, 3, Matt 13:25,
4, Jes 55:11, 5, Ef 4:3, 6, Ef 3:20,
7, Höga V 8:6Ursprungligen:
Tack, o Jesu, för det rika bordet, (1)
Som din kärlek dukar upp för oss!
Tack, o Jesu, för det dyra ordet,
Hvilket aldrig, aldrig skall förgås! (2)

Sänd ock nu till oss din helga Anda,
Som oss leder i all sanning här,
Låt ej fienden sitt ogräs blanda (3)
I den säd, som bland oss utsådd är!

Låt ej ordet fåfängt komma åter,
Utan skaffa frukt till evig tid, (4)
Och hvarhelst du oss församla låter,
Låt oss alla samlas i din frid!

O, låt syskonbandet aldrig brista, (5)
Låt ej broderskärleken dö ut;
Låt oss ej om småting börja tvista,
Så att hufvudsaken glöms till slut!

Håll oss alltid i din sanna fruktan,
Slå alltjemt all egenvilja ner;
Spar ej heller på din Andes tuktan
Och låt köttet ej regera mer!

Ja, o Jesu, du, som gör utöfver
Hvad vi bedja, eller tänka här, (6)
Gif åt hvar och en, hvad han behöfver,
Gif åt hvar och en, hvad nyttigt är!

Bär oss, bär oss på ditt trogna hjerta,
Rista der med eldskrift våra namn, (7)
Och låt ingen lust och ingen smärta
Rycka lammen ur din herdefamn!

1, Ps 23:5, 2, Matt 24:35, 3, Matt 13:25,
4, Jes 55:11, 5, Ef 4:3, 6, Ef 3:20,
7, Höga V 8:6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar