måndag 18 januari 2010

Vi hastar till vägs

Vi hastar till vägs – vi dröjer ej här,
Vårt saliga hem är där ovan!
Vi söker det arv, som väntar oss der,
O, må vi i tron på den gåvan
Förgäta vad snart är till rygga!

Vi hastar till vägs, med stav uti hand
Och resdräkt, som passar för färden.
Vi söker ej hem i fiendeland,
Vi vågar ej sova på svärden,
Ty ovännen sover ju icke.

Vi hastar till vägs – på främmande strand
Vi uppslår blott restält för natten
Och ilar från öknens glödheta sand
Till källsprång med levande vatten
I palmernas fridsälla skugga.

Vi hastar till vägs – och Jesus är när
Att hjälpa, hugsvala och leda,
Och över vår skuld, hur skyhög den är,
Han lovat för evigt att breda
Rättfärdighetsmanteln den vida.

Vad fruktar vi då? Han känner vår nöd,
Hur hemlig den än månde vara.
Han smakat för oss den bittraste död
Och lovat att själv för oss svara,
När lagen anklagar och dömer.

O, må vi med lov då hasta framåt
Och sjunga om seger och ära!
I jubel en dag förbytes vår gråt,
Och kanske den dagen är nära.
O Jesu, föröka oss hoppet!Ursprungligen:
Vi hasta till vägs – vi dröja ej här,
Vårt saliga hem är der ofvan!
Vi söka det arf, som väntar oss der,
O, må vi i tron på den gåfvan
Förgäta hvad snart är till rygga!

Vi hasta till vägs, med staf uti hand
Och resdrägt, som passar för färden.
Vi söka ej hem i fiendeland,
Vi våga ej sofva på svärden,
Ty ovännen sofver ju icke.

Vi hasta till vägs – på främmande strand
Vi uppslå blott restält för natten
Och ila från öknens glödheta sand
Till källsprång med lefvande vatten
I palmernas fridsälla skugga.

Vi hasta till vägs – och Jesus är när
Att hjelpa, hugsvala och leda,
Och öfver vår skuld, hur skyhög den är,
Han lofvat för evigt att breda
Rättfärdighetsmanteln den vida.

Hvad frukta vi då? Han känner vår nöd,
Hur hemlig den än månde vara.
Han smakat för oss den bittraste död
Och lofvat att sjelf för oss svara,
När lagen anklagar och dömer.

O, må vi med lof då hasta framåt
Och sjunga om seger och ära!
I jubel en dag förbytes vår gråt,
Och kanske den dagen är nära.
O Jesu, föröka oss hoppet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar