söndag 16 augusti 2009

Det bästa umgängessättet

(Matt 7:12)

Vad du vill att andra dig må göra,
Gör ock allt detsamma du åt dem!
O, må Kristi kärlek spiran föra
I ditt hjärta, i ditt hus och hem!

Vill du själv ha tillgift, när du felat,
O, förlåt din broder helt och fullt!
Vill du själv ha det du brutit helat,
Överskyl ock andras brister hult!

Vill du se din hemlighet bevarad,
Göm ock du vad man förtrott dig än!
Vill du, där så fordras, bli försvarad,
O, försvara också du din vän!

Vill du se din fröjd och smärta delad,
Dela andras fröjd och smärta du!
Är din egen älsklingsplan förfelad,
Gläds åt andras bättre lott ännu!

Se på Jesus – det ger lust att vandra
I hans efterföljd med lätta fjät!
Se ej kring dig hit och dit till andra,
Se på Jesus, det ger kraft, blott det!

Fick Han ingen kärlek – o, Han gav den,
Gav i rikt och fullt och ymnigt mått!
Har du någon gåva – o, så hav den
Icke ensam, giv av vad du fått!

Giv för intet – så dig Herren givit,
Allt för intet än Han giva vill,
Och med samma mått dig mätit blivit,
Mät ock du åt dem du mäter till!

O, vad nåd, vad salighet, vad ära,
Att trots all din skröplighet förvisst
”Kristi liknelse” alltre´n få bära
Här i svaghet – snart dock utan brist!


Ursprungligen:
(Matt 7:12)

Vad du vill att andra dig må göra,
Gör ock allt detsamma du åt dem!
O, må Kristi kärlek spiran föra
I ditt hjerta, i ditt hus och hem!

Vill du sjelf ha tillgift, när du felat,
O, förlåt din broder helt och fullt!
Vill du sjelf ha det du brutit heladt,
Öfverskyl ock andras brister huldt!

Vill du se din hemlighet bevarad,
Göm ock du hvad man förtrott dig än!
Vill du, der så fordras, bli försvarad,
O, försvara också du din vän!

Vill du se din fröjd och smärta delad,
Dela andras fröjd och smärta du!
Är din egen älsklingsplan förfelad,
Gläds åt andras bättre lott ännu!

Se på Jesus – det ger lust att vandra
I hans efterföljd med lätta fjät!
Se ej kring dig hit och dit till andra,
Se på Jesus, det ger kraft, blott det!

Fick Han ingen kärlek – o, Han gaf den,
Gaf i rikt och fullt och ymnigt mått!
Har du någon gåfva – o, så haf den
Icke ensam, gif af hvad du fått!

Gif för intet – så dig Herren gifvit,
Allt för intet än Han gifva vill,
Och med samma mått dig mätit blifvit,
Mät ock du åt dem du mäter till!

O, hvad nåd, hvad salighet, hvad ära,
Att trots all din skröplighet förvisst
”Kristi liknelse” alltre´n få bära
Här i svaghet – snart dock utan brist!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar