onsdag 5 augusti 2009

Rigtningen

”Allt är det edert.” 1 Kor 3:22
”Der Herrens Ande är, der är frihet.” 2 Kor 3:17

Ofta, ofta ljuder frågan:
”Hvilken rigtning hör du till?
Månn´den fria, månn´den bundna?
Derpå jag dig känna vill.”

Till den fria, ty min Jesus
Friat mig från all min skuld;
Till den bundna, ty min Jesus
Bundit mig vid sig så huld.

Fråga blomman der i dalen:
”O, hvart vänder du din blick?”
Och hon svara skall: ”Mot solen,
Ty af henne lif jag fick”.

Själen är ju ock en blomma,
Som mot solen vänder sig.
O, min Jesu, må dess öga
Vara rigtadt blott på dig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar