onsdag 26 augusti 2009

Guds barns trygghet

Tryggare kan ingen vara
Än Guds lilla barnaskara:
Stjärnan ej på himlafästet,
Fågeln ej i kända nästet.

Herren sina trogna vårdar
Uti Sions helga gårdar,
Över dem Han sig förbarmar,
Bär dem uppå fadersarmar.

Ingen nöd och ingen lycka
Skall utur hans hand dem rycka,
Ty Han älskar sina vänner,
Och de sinas nöd Han känner.

Gläd dig då, du lilla skara,
Jakobs Gud skall dig bevara!
För hans vilja måste alla
Fiender till jorden falla.

Vad Han tar och vad Han giver,
Samme Fader Han dock bliver,
Och hans mål är blott det ena:
Barnets sanna väl allena!


Ursprungligen:
Tryggare kan ingen vara
Än Guds lilla barnaskara:
Stjernan ej på himlafästet,
Fågeln ej i kända nästet.

Herren sina trogna vårdar
Uti Zions helga gårdar,
Öfver dem Han sig förbarmar,
Bär dem uppå fadersarmar.

Ingen nöd och ingen lycka
Skall utur hans hand dem rycka,
Ty Han älskar sina vänner,
Och de sinas nöd Han känner.

Gläd dig då, du lilla skara,
Jakobs Gud skall dig bevara!
För hans vilja måste alla
Fiender till jorden falla.

Hvad Han tar och hvad Han gifver,
Samme Fader Han dock blifver,
Och hans mål är blott det ena:
Barnets sanna väl allena!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar