onsdag 12 augusti 2009

Håll vingarna fria!

”Förgäfves bredes nätet för deras
ögon, som hafva vingar.”
Ordspr 1:17


Herre, låt ingenting binda de vingar,
Vilka du en gång har givit åt mig!
Giv, att jag fri över jorden mig svingar,
Lever och sjunger allenast för dig!

Snarorna ligger här nere på marken,
Giv, att jag aldrig må fastna i dem,
Men över snarorna hasta mot arken,
Herre, ditt sköte, mitt fridsälla hem!

Farorna lura förrädiskt på jorden,
Må jag då aldrig där söka min ro!
Är av Guds husfolk en medlem jag vorden,
Vill jag för evigt där hemma blott bo.

O, så håll vingarna fria, jag beder,
Stärk dem till flykt och förnim mitt begär:
Lös dem från allt, som vill tynga dem neder,
Herre, du känner ju bäst vad det är!Ursprungligen:
”Förgäfves bredes nätet för deras
ögon, som hafva vingar.”
Ordspr 1:17

Herre, låt ingenting binda de vingar,
Hvilka du en gång har gifvit åt mig!
Gif, att jag fri öfver jorden mig svingar,
Lefver och sjunger allenast för dig!

Snarorna ligga här nere på marken,
Gif, att jag aldrig må fastna i dem,
Men öfver snarorna hasta mot arken,
Herre, ditt sköte, mitt fridsälla hem!

Farorna lura förrädiskt på jorden,
Må jag då aldrig der söka min ro!
Är af Guds husfolk en medlem jag vorden,
Vill jag för evigt der hemma blott bo.

O, så håll vingarna fria, jag beder,
Stärk dem till flygt och förnim mitt begär:
Lös dem från allt, som vill tynga dem neder,
Herre, du känner ju bäst hvad det är!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar